Ældres tænder til bsk

SKØRPING:Omsorgstandplejen i Skørping Kommune flyttes nu fra socialområdet til børn, skole og kulturområdet, hvor man i forvejen styrer skoletandplejen. Det har byrådet netop vedtaget. Beslutningen betyder, at børn, skole og kulturområdet får overført de 115.191 kr., som socialudvalget har afsat til omsorgstandpleje. Kommunens klinikchef har beregnet, at kommunen for de penge kan tilbyde tandpleje til op mod 45 personer på et år. Beløbet kan dække 6,5 blandede personaletimer ugentligt ved de tre ældrecentre. Man skal visiteres til tilbuddet, som gælder borgere, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Målet er smertefri brugere med intakt tyggefunktion, har klinikchefen beskrevet i den nye servicedeklaration. Der bliver en brugerbetaling på 350 kr. pr. bruger, som er det maksimumbeløb, der må opkræves. Børn, skole og kulturforvaltningen har dog også gjort opmærksom på, at omsorgstandplejen har et ufinansieret merforbrug på 94.000 kr., som bsk ikke ønsker at overtage. Det vil socialudvalget tage stilling til senere.