Ældresagen de riges klub

Hjemvendt efter en dag på Fyn med indsamling af vælgererklæringer for Partiet Tidens Pensionister læser jeg på forsiden af en fynsk avis, at alle bleer på plejehjemmene nu skal erstattes af ringere bleer til halv pris, og man er i forvejen epræsenteret for et sparekatalog fra Kolding Kommune, der rammer Ældresektoren umådeligt hårdt.

Da var det fortvivlende at blive konfronteret med Jydske Vestkystens flere siders reportage om Ældresagen og dens fortræffeligheder, og overskriften, der fortalte, at de ældre får mere og mere politisk magt bl.a. på grund af Ældresagens medlemstal på 500.000. Taler JyskeVestkysten og andre medier da virkelig imod bedre vidende? Hvor ligger interessen i at give et falsk billede af samfundsforholdene i Danmark, hvor kun ca. halvdelen af ældre kan kaldes velstillede? Ældresagen, som er de riges klub, hvilket pointeres af, at de vil lancere nye tiltag for velstillede, har på lige fod med Ældrerådene kun ringe politisk indflydelse. – alt andet er at stikke befolkningen blår i øjnene. Politisk slagkraft har kun politiske partier. At en stor gruppe samfundsborgere er rangeret ud på et sidespor, med ufatteligt sørgelige tilstande på bl.a. omsorgsområdet, skyldes simpelthen, at de etablerede partier har manglet evner og hjerte for Ældresektoren. Derfor har Partiet Tidens Pensionister set dagens lys. Partiet, der er i takt med tiden, vil tilvejebringe ligeværdighed imellem alle aldersgrupper – fra fødsel til død - og føre Danmark up to date i relation til tidsånden med næsten ufattelige muligheder for et godt liv til alle.