EMNER

ÆldreSagen på besøg på Sandmoseskolen

Et besøg på AMU Center Sandmosen, arrangeret af ÆldreSagen, fik et rigtig godt forløb. Deltagene fik indsigt i Sandmoseskolens arbejde siden dens opståen i 1957. De 25 deltagere fik en grundig gennemgang af skolens uddannelsestilbud, samtidig med de blev vist rundt både udendørs og indendørs. Skolen har gennem årene haft mange uddannelsestilbud, i starten mest til personer, der i perioder var arbejdsledige, både faglærte og ufaglærte. Det var centerchef Karen Margrethe Lauridsen, der meget interesant fortalte om Sandmoseskolens opståen, om de udvidelser der har været af bygninger, arbejdshaller, undervisningslokaler og elevværelser. Lærer Peter Lysgaard viste deltagerne rundt, blandt andet til de mange flotte haveanlæg, der af eleverne var anlagt som afgangsprøve for deres videreuddannelse. Skolen er nu fusioneret med andre AMU-centre i Nordjylland, og Sandmoseskolen uddanner nu kun anlægsgartnere og greenkeepere. Det er den eneste skole i Danmark , der uddanner greenkeepere. Det var centerchef Karen Margrethe Lauridsens opfattelse at alt tegner lyst for fremtiden for Sandmoseskolen.