Ældresagen vil have en Sund By Butik

De ældre i Pandrup ønsker at få en Sund By Butik til kommunen

Ældresagens lokalafdeling i Pandrup har overfor Ældre- og Handicaprådet udtrykt ønske om at få en Sund By Butik til Pandrup. Kommunens ældrechef Jannie Sommer er igang med at undersøge mulighederne og samler samtidig erfaringer fra andre kommuners Sund By Butikker. Aktiviterne i Sund By Butikkerne, der er en aftale mellem amt og kommuner, har alle et sundhedsfremmende formål. Mange af amtets kommuner driver Sund By Butikker til stor gavn for de lokale borgere, der kommer i butikkerne for at motionere, få hjælp til rygestop, få rådgivning om diabetes og så videre. Det var under et erfaringsmøde mellem en række af ældresagens lokalforeninger, at ældresagen i Pandrup fik ideen til at få en Sund By Butik. - Vi har hørt så meget godt om det fra andre steder, og nu vil vi meget gerne have en Sund By Butik til Pandrup. Det ville være godt med et sted, hvor borgerne kan komme og få råd om sund kost, vægt og lignende, siger Rose Jensen. Ældresagen tog ideen om en Sund By Butik op ved et møde med kommunens Ældre- og Handicapråd, og formand Bent Jensen er gået videre med projektet. - Vi har rejst sagen overfor kommunens nye ældrechef Jannie Sommer, ligesom vi gjorde det for den tidligere ældrechef, siger Bent Jensen. Undersøgelserne om mulighederne for etablering af en Sund By Butik i kommunen blev stoppet under den tidligere ældrechef Anne Marie Agerskov. Jannie Sommer skal undersøge baggrunden for, at forarbejdet til en Sund By Butik gik i stå samt kigge på erfaringer fra andre kommuners Sund By Butikker. Jannie Sommer er imidlertid ikke i tvivl om, at en Sund By Butik er en god idé. - Min rent faglige vurdering er, at en Sund By Butik absolut er en god idé i forhold til sundhedsfremme i kommunen, siger Jannie Sommer og fortsætter: - Der er tilbud til alle aldersgrupper og effekten af forebyggelsen vil kunne mærkes på lang sigt. Hendes undersøgelser omkring projektet har ligget stille i løbet af sommeren, hvor mange af Sund By Butikkerne har været ferielukkede, men nu er hun klar til at kigge på projektet igen.

Forsiden