EMNER

Ældreudflugt med kaffepause

Tolne og Mosbjerg menighedsråd arrangerer ældre-udflugt i næste måned, hvor der både vil være opsamling ved Tolne Kirke og Mosbjerg Ældrecenter. Onsdag 4. juni går turen blandt andet til Vennebjerg Kirke og museumshuset ved Skallerup Klit Fericenter, og i løbet af udflugten er der kaffepause. Man skal tilmelde sig senest 2. juni, og det kan blandt andet ske via en liste på Mosbjerg Ældrecenter. SINDAL Pædagogisk konference I dagene 3. og 4. oktober tager en delegation fra kommunen afsted til pædagogisk konference i Hirtshals, og der vil være repræsentanter fra de fleste led i beslutningsprocessen. Fra børne- og kulturudvalget deltager formanden Arne Boelt (S) og Anna Marie Christensen (V), subsidiært Morten Jakobsen (V). Fra børne- og kulturforvaltningen deltager Aase Andersen, mens skolebestyrelserne ved Sindal og Mosbjerg skoler ligeledes stiller med repræsentanter.