Ældst og nyest i kirken

Menighedsrådet åbnede i går udstilling om genstande fra Hobro Kirke

HOBRO:Hobro Kirkes første alterkalk, der blev brugt ved indvielsen for 150 år siden, er blandt de ældste genstande i den udstilling, der blev åbnet i Hobro Kirkecenter i går. Anledningen til udstillingen er kirkens runde fødselsdag. Alterkalken var den lokale sølvsmed Niels Svendsens værk. Han lavede den uden hældetud, fordi alle drak af samme bæger dengang. Kalken bruges i kirken den dag i dag. Blandt de nyeste genstande på udstillingen, som menighedsrådet står bag, er fire messehagler - messehagelen er den kåbe, som præsten bruger ved altertjenesten - og som blev fremstillet for syv år siden på tidligere sognepræst Bent Wollers initiativ. Sognepræst Lili Bøgh Svinth, der deltog i udstillingens åbning i går, var ikke meget for tanken om nye messehagler dengang for syv år siden. Hun syntes, kåberne gav gudstjenesten et præg af teater. Hun blev dog overtalt til at lave udkast til messehageler, og i dag er Lili Bøgh Svinth ironisk nok den eneste af sognets tre præster, der benytter kapperne. De to messehagler af ældre dato nægter hun dog at gå med. Motivet på den ene af de gamle messehageler er korslammet, og den stammer måske fra kirkens 100 års jubilæum i 1952. Hvis nogen hobroensere ved præcist, hvor gammel den er, vil menighedsrådet gerne vide det. På udstillingen kan også ses kniplede alterduge, en række gamle postkort af Hobro Kirke og et maleri af Hobro Kirke dateret 1946, der giver et godt indtryk af kirken før restaureringen i 1993-94. Udstillingen er åben i dag og i morgen fra klokken 13 til 17 i Hobro Kirkecenter.