Ældste elever flyttes til sommer

Den endelige beslutning om flytning af 7.-9. klassetrin fra Vestervig og Bedsted til Hurup er nu taget.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hurup Skole, hvis nybygning blev indviet i marts 2003, er fra næste sommer i stand til at rumme op til 180-200 elever flere end de 500 elever, der går på skolen i dag. Arkivfoto: Peter Mørk

.Børne- og familieudvalget (BFU) under Thisted Byråd satte tirsdag det endelige punktum i den langtrukne sag om samling af overbygningselever i Sydthy på Hurup Skole. Udvalget besluttede, at 7.-9. klasse fra Vestervig og Bedsted skoler overflyttes til Hurup Skole 1. august 2012. - Jeg mener ikke, at vi kan byde lærerne og andre involverede at trække sagen endnu et år. Nu skulle vi have en afklaring, lyder det fra Mogens Kruse (SF), formand for BFU. Der er allerede udarbejdet en forflyttelsesaftale for lærerne på Bedsted og Vestervig skoler i samarbejde med Danmarks Lærerforening, og forvaltningen har peget på, at det var afgørende for arbejdsmiljøet, at der politisk blev truffet en aftale om tidspunktet for flytningen af klasserne. Sagen går tilbage til byrådsbeslutningen 1. december sidste år, hvor det i forbindelse med skolestrukturdebatten blev aftalt, at overbygningseleverne fra Bedsted og Vestervig skulle flyttes, når de fysiske rammer var i orden på Hurup Skole. Det er de nu. Ledelsen på Hurup Skole har nemlig udarbejdet en redegørelse, der indbefatter en konkret lokaleplan for modtagelsen af eleverne i det kommende skoleår 2012-13. I redegørelsen er der ikke fratrukket elever, der muligvis vælger efterskoler, friskoler eller andet skoletilbud. Lokaleplanen indbefatter, at mellemtrinet og overbygningen bytter placering på skolen, samt at et faglokale (håndarbejde) inddrages som almindeligt klasselokale. Byrådet har i øvrigt fornylig besluttet at afsætte penge til udbygning af fysiklokalet på Hurup Skole næste år. Selv om BFU nu har truffet en endelig afgørelse om flytning af eleverne til sommer, var det kun tre ud af fem medlemmer, der bakkede klart op om, at det skulle være nu. Per Skovmose (V) stemte imod, da han ønskede at udsætte sagen til efteråret 2012. Poul Hvass Hansen (K) undlod at stemme.