Ændret fokus på sygedagpengesagerne

Den kvartalsmæssige opfølgning skal fremover være mere fremadrettet

EMNER 15. februar 2005 05:00

HALS: Socialudvalget vil justere på det rapportarbejde, der i forvaltningen udføres i forhold til den kvartalsmæssige opfølgning på sygedagpengeområdet. Her er der hidtil blevet udarbejdet en såkaldt sygedagpengeprofil, der giver både forvaltningen og udvalget et overblik over de afsluttede sygedagpengesager. Disse kvartalsrapporter har alle krævet en hel uge for en medarbejder at udarbejde, og mens der fra forvaltningens side ikke er nogen kritik af medarbejderens arbejde i den forbindelse, så konstateres det i forvaltningen også, at kun få af de statistiske oversigter kan bruges fremadrettet i forhold til kommunens håndtering af sygedagpengesagerne Forvaltningen har derfor nu foreslået - og fået socialudvalgets ja til - at de nævnte ressourcer på sygedagpengeopfølgningen bruges mere fremadrettet med udarbejdelsen af nye sygedagpengefokus. Det skal ske ved fremover primært at lægge fokus dér, hvor beskrivelserne, afdækningerne og statistikkerne inden for området kan bruges på fremadrettet vis. Her er det så tanken at fokusere på borgerens forsørgelsesgrundlag før og efter sygdomsforløbet, grunden til sygemeldingen, statistik vedrørende sagsantallet samt beskrivelser af, hvilke områder der er blevet fokuseret på, hvad ledelsestilsynet på disse områder har vist, og hvad disse observationer har medført af fremadrettede ideer.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...