Boligøkonomi

Ændret grundlag

Kommunen har ændret grundlaget for ejendomsvurderingerne. Det er nu de faktiske byggemuligheder, der indgår i vurdering. Det vil sige, at hvis der er en fremtidig mulighed for at udvide byggeriet f.eks. med flere etager, så stiger ejendomsvurderinger. Ændringen har en række steder bl.a. i boligselskaber øget ejendomsskatten, og det har givet mange klager over vurderingerne.