Ændret klima udfordrer i Thy

I lighed med landets øvrige kommuner skal Thisted Kommune også have en plan med anvisninger på, hvordan fremtidens klima skal tackles.

Vandløbene i Thisted Kommune har svært ved at klare den seneste tids store regnmængder og de våde forhold gør det vanskeligt at vedligeholde vandløbene efter planen. Det har flere steder ført til oversvømmede marker og klager fra vrede lodsejere.Foto

Vandløbene i Thisted Kommune har svært ved at klare den seneste tids store regnmængder og de våde forhold gør det vanskeligt at vedligeholde vandløbene efter planen. Det har flere steder ført til oversvømmede marker og klager fra vrede lodsejere.Foto

I den seneste tid har det regnet i så store mængder, at det giver problemer for kommunens vandløb. Dels har de svært ved at rumme de store vandmængder, dels er der problemer med at vedligeholde vandløbende, hvor bredderne flere steder skrider ud. I august faldt der 97 millimeter regn over Thisted mod normalt 71 millimeter. I september regnede det endnu mere. 127 millimeter regn faldt mod normalt 87 millimeter. I lyset af de nuværende klimaændringer tyder intet på, at de klimarelaterede problemer bliver mindre i de kommende år. Bare starten - De problemer, vi ser lige nu, er med stor sandsynlighed bare starten på en udvikling, hvor de klimaskabte problemer vil vokse yderligere, siger planlægningsarkitekt Lise Degn, Thisted Kommune. Derfor skal kommunen have nogle redskaber, som gør det muligt at tackle fremtidige problemer - og gerne forebygge dem før de opstår. Midlet er en klimatilpasningsplan. - Vi skal have nogle redskaber, som gør det muligt at tage højde for fremtidige problemer. Det får vi blandt andet ved at skabe overblik over, hvor i kommunen der er områder, som vil være problematiske i forbindelse med fremtidige tilfælde af ekstremvejr eller i forhold til stigende vandstand i havet. Jo bedre mulighed, vi har for at forudse, hvor vi kan forvente fremtidige problemer, jo bedre mulighed har vi for at planlægge os ud af det, siger Lise Degn. Områder må opgives Udviklingen kan også medføre, at det kan blive nødvendigt at opgive nogle områder, som i dag er i landbrugsmæssig drift, hvis det i takt med stigende regnmængder og højere vandstand viser sig umuligt at holde dem fri for vand. Lise Degn understreger, at der endnu ikke er truffet politisk beslutning om at starte arbejdet med en klimatilpasningsplan for Thisted Kommune. - Men når vi skal udarbejde planen, er det vigtigt at sikre størst mulig borgerinddragelse på alle problemområder og sikre, at vi får en helhedsplan for kommunen, siger Lise Degn. Det var torsdag ikke muligt at få kommunens miljøafdelings vurdering af skaderne på de offentlige vandløb efter den seneste periodes store regnmængder.