Rebild

Ændringer i vedtægterne

REBILD:Rebild Kommune har repræsentanter i Limfjordrådet, og skal derfor godkende vedtægtsændringer i rådet. Målet for vedtægtsændringerne er, at få den måde som har været praktisk og hensigtsmæssigt at arbejde på i Limfjordsrådet til at stemme overens med ordlyden i vedtægterne. Der skal etableres vandoplandsstyregrupper, og også disse skal indpasses i Linfjordrådets vedtægter. Byrådet godkendte vedtægtsændringerne.