EMNER

Ændringer

Om en uge skal regionsrådet godkende det forslag til udviklingsplan for Nordjylland, der har været arbejdet på i snart et par år. På regionsrådets møde kommer der forslag om en par ændringer. En af ændringerne drejer sig om en vestlig linjeføring for en tredje Limfjordsforbindelse finansieret af staten. En anden ændring går ud på at indføje i planen, at det østjyske bybånd skal omfatte Aalborg.