Bryggerier

Ændringsforslag vedtaget - stemning ødelagt

Bestyrelsen fik de nødvendige to tredjedeles flertal for at ophæve stemmebegrænsningen på generalforsamlinger i aktieselskabet Thisted Bryghus

Bestyrelsesformand Ole Sørensen begrundede behovet for vedtægtsændringer med et kommende behov for udvidelse af aktiekapitalen til moderniseringer af produktionsapparatet på Thisted Bryghus.Arkivfoto: Lars Pauli

Bestyrelsesformand Ole Sørensen begrundede behovet for vedtægtsændringer med et kommende behov for udvidelse af aktiekapitalen til moderniseringer af produktionsapparatet på Thisted Bryghus.Arkivfoto: Lars Pauli

Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne for aktieselskabet Thisted Bryghus blev vedtaget på gårsdagens ekstraordinære generalforsamling. Men i hvert fald på selve mødet var stemningen ødelagt, som flere sagde til NORDJYSKE bagefter. Ikke én eneste tilstedeværende gjorde forsøg på at starte en klapsalve, da dirigenten, advokat Carsten Lyngs, Thisted, efter optælling og omtælling kunne bekendtgøre resultatet af afstemningen: For var der 669 stemmer, imod 207 - kun 584 stemmer for havde været nødvendig for at opfylde kravet om to tredjedele af de afgivne stemmer. Nu var der altså 76,37 pct. af stemmerne for imod de krævede 66,67 pct. Ophedet debat Forud for afstemningen var gået en times ophedet debat, som også rettede sig mod dirigenten. Dels fordi han kun ville lade forsamlingen stemme om hele ændringsforslaget, som blev vedtaget på en første ekstraordinær generalforsamling 27. september. Dengang var der særskilt afstemning om stridens genstand, som dog blev vedtaget: Forslaget om at ophæve stemmebegrænsningen i de gamle vedtægter, som lød, at en aktionær højest kunne afgive, hvad der svarer til 2 pct. af hele aktiekapitalen. Dels fordi han afskar debatten om de mere generelle udviklingslinjer for bryghuset - en debat, han sagde, at man jo havde haft for fire uger siden. Nu drejede det sig om vedtægtsændringen. Og endelig, fordi bestyrelsen lod dirigenten meddele, at bestyrelsen ikke ønskede at svare på et spørgsmål, der blev rejst fra flere sider om, hvor mange fuldmagter bestyrelsens medlemmer "havde været ude at samle ind". Fra mødets start var det oplyst, at der var udleveret 195 adgangskort, og at 173 aktionærer havde givet møde. De repræsenterede 898 stemmer, men der blev altså i sidste ende kun afgivet 876 stemmer. I de på generalforsamlingen gældende vedtægter - og i øvrigt også de nu endeligt vedtagne nye - hedder det: "Stemmeret (på en generalforsamling, red.) kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt." Bestyrelsesformand Ole Sørensen, Nykøbing Mors, havde i et indlæg forklaret behovet for tilførsel af ny kapital med forestående moderniseringer af produktionsapparatet, herunder mere lagerkapacitet, flere tanke til øl og en automatisk pakkemaskine til specialøl. Men formanden svarede ikke på konkrete spørgsmål om en forestående kapitaludvidelse, herunder til hvilken kurs nye aktier vil blive udbudt. Han henviste til, at bestyrelsen fra ordinær generalforsamling til ordinær generalforsamling gennem en række år har haft fuldmagt til at fordoble aktiekapitalen fra den nuværende på 900.000 kr.