EMNER

Æresfisker ved Mariager Fjord

Kaj Pedersen fra Hadsund fisker gratis og sætter helst fangsten ud igen

HADSUND:Alle de andre må betale 600 kr. om året, hvis de vil fiske på Hadsund Sportsfiskerforenings gode stræk af Willestrup Å, men bare ikke forhenværende maler Kaj Pedersen fra Hadsund. Fra nu af og resten af sine fiskedage fisker han gratis i den å, hvor han som fregnet knægt fangede de smukkeste ørreder. Maler Kaj, der er 69 og i øvrigt er holdt op med at være maler, har nemlig fået et ganske særligt fiskekort tilsendt med posten med påtegnelsen nul kroner at betale og betegnelsen æresmedlem. Det er først anden gang i foreningens historie, der udnævnes et æresmedlem, men bestyrelsen har ment, at det var det mindste, man kunne gøre som tak for Kaj Pedersens utrættelige indsats for foreningen, fiskeriet, vandmiljøet og det gode forhold til lodsejerne for blot at nævne et par af de småting, han som formand har sat sit præg på. Første æresmedlem er Søren Pedersen, der meldte sig i foreningen i 1956. Kaj kom først med i september 1966, men har til gengæld været formand det meste af tiden, dog afbrudt af en periode på seks-syv år, hvor han var syg. Han gik af som formand sidste år og kunne ikke overtales til at forsætte som menigt bestyrelsesmedlem. - Når de gamle går, så skal de gå helt. Ellers vil de andre kikke spørgende på dem, lytte og måske rette sig efter dem i stedet for selv at træffe nye og egne beslutninger, understreger Kaj Pedersen, der for omkring 15 år siden var med til at stifte Mariager Fjords Ørredfond i et team mellem Skalsådalens Sportsfiskerforening og Hobro Sportsfiskerforening. Der blev solgt "folkeaktier" til fordel for fjorden, der blev holdt fiskekonkurrencer, og der blev sat masser af ørreder ud i fjorden for indtægterne. Der blev rykket, da fjorden døde, og en overgang overvejde ørredfondens folk også at bruge penge på at købe vognlæs muslinger og hælde dem i fjorden efter det store iltsvind i 1997. - Nu må vi ikke sætte ørreder ud mere for biologerne, da det vil "forurene" de oprindelige stammer. De er nu efter min mening forurenet i forvejen efter de mange udsætninger, der er sket, siger Kai og citerer den gamle LO-formand Thomas Nielsen, der sagde: - Vi har sejret ad helvede til. - Der er masser af ørreder i fjorden og ved vore kyster, så hvem gider betale 650 kr. mere for at fiske en sæson i åen, når man kan stille sig op ved fjorden og fange fisk for bare 100 kr. om året? - Det er synd, for åfiskeriet er ganske anderledes, og det er vigtigt vi holder fast i foreningerne og laver fælles aktiviteter for lystfiskere i et fælles forum, siger Kaj. Mange sports- og lystfiskerforeninger er i krise i øjeblikket. Det er ikke så slemt i Hadsund, men der er plads til nye medlemmer, hvad der ikke var for blot få år tilbage. Spærringen ved dambruget ved udløbet af Willestrup Å er fjernet og erstattet af et stryg, så havørrederne har fri passage både ud og ind af åløbet. Desuden er de gamle slyngninger af åen ved Barsbøl blev genskabt. Der er masser af havørreder og stadig mange bækørreder i åen, der åbnede sæsonen allerede 16. januar. - Æresmedlemskortet skal nok blive brugt, lover Kaj, men det er ikke sikkert, han tager fisk med hjem. - Jeg har prøvet af fange mange fisk, store fisk og en vidunderlig laks på 10 kg. i norske Grunnforfjorden, så hvis vi ikke lige har aftalt at spise selvfanget fisk til aften, så har jeg det bedst med at sætte dem ud igen, fortæller Kaj, der i efteråret faldt ned fra en stige, kvæstede ryggen og uden varsel fik ændret sin tilværelse. Ryggen skal nok blive ok, men den er stadig så dårlig, at det først bliver i sommeren 2005, han og fruen planlægger en ny tur til Lofoten, Kajs absolutte drømmefiskested, næst efter Willestrup Å og Mariager Fjord, der udforskes fra en lille motorbåd, der har fast plads i fiskerihavnens lille bådelaug, som Kaj i øvrigt er formand for. - Men ikke ret længe endnu, her må der også nye kræfter til, pointerer han.