Æresnåle i svømmeklubben

@Brød.8.note-firkant-fremh:HOBRO: Der blev uddelt nåle i flere karat, da Hobro Svømmeklub holdt generalforsamling i Hobro Idrætscenter. Kirsten Jakobsen fra DGI overrakte 25 års nåle til både Aage Kjær Sørensen og Sonja Degn, mens Gurli Nielsen fik 10 års nålen. Klubben havde indstillet flere til hædring for tro tjeneste, men de var forhindret i at møde op og må have deres nål til gode. Ved generalforsamlingen var der genvalg til samtlige poster i bestyrelsen. Bernt Iversen fortsætter som formand, Gurli Nielsen som næstformand og Torben B. Holm som kasserer.