Kræft

Ærespris til læge

{ Patientforeningen de Brystopererede har for ottende gang uddelt den årlige ærespris, som tilfalder en person eller institution, der har gjort en ekstraordinær indsats for brystkræftpatienter. I år gik prisen til en velrenommeret behandler af brystkræft. Det er professor, overlæge, dr.med. Henning Mouridsen, Rigshospitalet, som gennem mange år har bidraget til at forbedre behandlingen af brystkræft. Henning Mouridsen var for 30 år siden med til at stifte den sammenslutning af alle de specialister i landet, der er med til at diagnosticere og behandle brystkræft. Det vil sige alle kirurger, patologer, kræftlæger, røntgenlæger og nuklearmedicinere. Denne gruppe, der har navnet Danish Breast Cancer Cooperative Group - forkortet DBCG - udstikker retningslinierne for brystkræftbehandling i Danmark. Og for få år siden blev Henning Mouridsen klinisk koordinator af et nyt forskningsinitiativ i Danmark, som arbejder for at kortlægge de mekanismer, der ligger bag brystkræftcellers vækst og spredning. Udover det daglige arbejde med projektet, rejser Henning Mouridsen i sin fritid landet rundt for at udbrede resultaterne ¿ til fagfolk og til patienter.