Skolevæsen

Ærgrelse påSønderholm Skole

SØNDERHOLM:Bente Nielsson er formand for bestyrelsen på Sønderholm Skole, og så er hun ærgerlig for tiden. Det skyldes udsigten til, at den planlagte tilbygning og modernisering af skolen med de 148 elever til en pris af 7,1 mio. kr. bliver udskudt til 2009. Det sker som en følge af, at kommunen ikke må bruge så mange penge til anlæg næste år. - Vi havde set frem til, at byggeriet skulle igang i 2007. Men der er i forvejen tale om en lang proces. Tegningerne er ikke klar endnu. Vi er tålmodige og sikre på, at byggeriet nok skal blive til noget, siger Bente Nielsson. Hun ser ingen fare for, at en manglende modernisering af skolen kan blive en løftestang til en lukning af den lille skole i den kommende storkommune. - Nej. Vi er placeret et godt sted i den ny kommune, siger hun og peger på, at Sønderholm med Nibes ankomst får en mere central placering. - Men vi havde glædet os til, at de gamle pavilloner, som oprindeligt var en midlertidig løsning, skulle rages ned, så vi kunne få en tilbygning og integrering af skole og DUS, siger hun. I dag bruges pavillonen af tre klasser, og den er bygget sammen med DUS og 0. klasses lokale.