Slagterier

Ærlig og realistisk slagtermester

POSITIV:Det er et faktum, at slagteriet i Nørresundby lukker. Planlægningen har fra slagteriets side stået på i flere år, og alle har vidst hvor det bar hen. Der er altså opstået en situation, som ingen i Nørresundby og omegn har haft indflydelse på, men på den anden side en situation, som kan få negative eller positive konsekvenser for en masse mennesker. Udover først og fremmest de ansatte, for hvem der selvfølgelig er tale om negative konsekvenser, berører lukningen på forskellig måde de erhvervsdrivende i Nørresundby. Og i den anledning har Nordjyske Stiftstidende d. 27. januar søsat en stor artikel med overskriften Hvad gør vi nu lille du? Artiklen refererer en tankstationsbestyrer, en frisørmester og en fysioterapeut for deres lidt negative syn på driften af deres forretning som en konsekvens af slagterilukningen. Kun en enkelt, nemlig slagtermester Ole Sørensen, øjner positive konsekvenser for sin forretning. Denne artikel er læst og misforstået af en hr. J.H. Buhl, som er udstyret med titlen Formand for Borgerlisten For Aalborg Kommune. Derefter har han forfattet et læserbrev, der er bragt i Nordjyske Stiftstidende d. 30. januar under overskriften ”Egoistisk slagtermester”. Hr. Buhl refererer kort sortseerne med en afsluttende bemærkning om, at deres negative syn på forretningernes fremtid, desværre nok vil holde stik. Men så kan det nok være, at han kommer til sagens kerne. Slagter Ole Sørensen har i artiklen vurderet, at slagterilukningen kan få positive konsekvenser for hans forretning, specielt hvis der bygges lejligheder på slagterigrunden. Men det allerværste, og det der får hr. Buhl"s blodtryk op i det faretruende område, er følgende vurdering fra Ole: 500 boliger er bedre end 500 arbejdspladser ( underforstået for hans forretning). Altså: Slagteriet lukker, om som nævnt i indledningen har hverken de ansatte eller de erhvervsdrivende haft indflydelse på denne beslutning. På baggrund af disse kendsgerninger drager en journalist rundt til nogle erhvervsdrivende i Nørresundby og spørger: Hvad gør vi nu lille du? Nu er der selvfølgelig tale om en kvik journalist, så spørgsmålet er næppe kastet direkte i hovedet på de sagesløse. Jeg kunne forestille mig, at journalisten har orienteret om baggrunden for sit besøg og om kendsgerningerne for slagteriet efterfulgt af et spørgsmål om, hvilke konsekvenser den erhvervsdrivende mener, det vil få for ham. Alle de adspurgte erhvervsdrivende svarer åbent og ærligt om deres syn på deres erhversmæssige fremtid, på baggrund af kendsgerningerne om slagteriet. Og for 3 ud af 4 erhvervsdrivende har det desværre negative konsekvenser, at slagteriet lukker. For den 4. vurderes lukningen at have positive konsekvenser. Og her hopper kæden totalt af for hr. Buhl. Hvis du, efter flere gennemlæsninger, har forstået spørgsmålet i overskriften hr. Buhl, bør du måske revurdere din bombastiske og nedladende reaktion på Oles fuldstændig ærlige og realistiske svar på det spørgsmål, journalisten har stillet. Der er jo ingen, der har spurgt om de erhvervsdrivendes medfølelse med de fyrede. Der er heller ingen, der har spurgt om de erhvervsdrivendes holdning til slagterilukningen. Der er udelukkende spurgt om en vurdering af fremtiden ud fra den kendsgerning, at sket er sket. Og lige nøjagtig dette har alle svaret ærligt på. Men som det fremgår af dit læserbrev, har du ingen negative kommentarer til det faktum, at de sortseende erhvervsdrivende også udelukkende vurderer lukningen ud fra deres egne fremtidsmuligheder. Jamen hr. Buhl - svarer sortseerne ikke på nøjagtig det spørgsmål, de bliver stillet? Svaret er jo - akkurat som Ole gør! Udtaler sortseerne sig medfølende om de fyrede? Svaret er nej - det gjorde Ole heller ikke! Udtaler sortseerne sig om deres grundlæggende holdning til lukningen? Svaret er nej - det gjorde Ole heller ikke! Hvorfor får de 3 sortseerer ikke negative ord med på vejen hr. Buhl? Er de ikke egoistiske, når de udelukkende vurderer situationen ud fra deres egne forhold? Men det er måske i orden med lidt egoisme, når de er så rare at anlægge en negativ vurdering, som passer bedre til situationen? Anderledes er det med Slagter Ole, for hvem de faktiske kendsgerninger vurderes at give en positiv effekt. Det harmonerer jo ikke med den bedemandsstemning, situationen lægger op til. Hr. Buhl: Du har læst Oles ærlige vurdering om fremtiden for sin forretning. Og så har du læst, at han vurderer 500 boliger på slagterigrunden, som værende bedre for hans butik end 500 arbejdspladser. Ærlig og realistisk snak som enhver, med blot nogenlunde begavelse, kan gennemskue. Men hr. Buhl - du har vel ikke læst, at Ole tidligere har arbejdet på at få slagteriet lukket, så der kunne blive bygget nogle huse til pengesvulmende kunder? Har du nogensinde læst, at han har udtalt sig negativt om slagteriet eller de ansatte? Muligvis er Ole både egoistisk og kynisk. Muligvis banker han sine børn og sparker sin hund. Men absolut ingen af delene kan udledes af artiklen i Nordjyske Stiftstidende d. 27. januar. Magen til fantasi skal man lede længe efter - hos et voksent menneske (som jeg formoder, der er tale om). En meget simpel og billig måde at promovere sig på. Borgerlisten for Aalborg Kommune, som hr. Buhl er formand for, må få sig nogle svulstige og løsslupne skrivelser! Forkortet af redaktionen