AF dumper i arbejdsformidling

Nord­jyske virk­som­he­der går i vid ud­stræk­ning uden om AF, når de skal an­sæt­te ufag­lært ar­bejds­kraft. Be­ske­den er, at AF ar­bej­der for lang­somt. Ar­kiv­fo­to: Kurt Be­ring

Nord­jyske virk­som­he­der går i vid ud­stræk­ning uden om AF, når de skal an­sæt­te ufag­lært ar­bejds­kraft. Be­ske­den er, at AF ar­bej­der for lang­somt. Ar­kiv­fo­to: Kurt Be­ring

NORDJYLLAND:En lang række virksomheder vælger at gå uden om AF, når de skal ansætte ufaglært arbejdskraft. Enten går det for langsomt med at anvise ledige. Eller også passer de ikke til jobbeskrivelsen. Hvis der overhovedet anvises nogen. Én af de virksomheder, der har oplevet at gå forgæves til AF, er Jansens Rengøringsservice i Hirtshals. AF droppet Her har indehaver John Jansen så dårlige erfaringer med AF i Hjørring, at han simpelthen undgår arbejdsformidlingen, når han skal rekruttere rengøringsassi-stenter til sit ni mand store firma. - Det kører meget sløjt. Når jeg fortæller medarbejdere hos AF, at jeg har brug for en medarbejder, der kan arbejde om morgenen og om aftenen, synker de længere og længere ned i stolen. De mener ikke, at det er deres bord at anvise arbejde, mener John Jansen, der flere gange er løbet ind i det svar, at det er svært at finde nogen, der vil gøre rent. I ren frustration over AF i Hjørring sendte han for kort tid siden et brev til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V). I brevet beskrev han sit møde med institutionen. - To dage efter bad AF i Hjørring om et møde, og jeg fik anvist to ledige. Men den ene var ikke i stand til fysisk at udføre arbejdet, og den anden brokkede sig over arbejdet. Samtidig kan jeg se, at der går ledige rundt i byen. Ledige som er på understøttelse. Situationen er helt grotesk, siger John Jansen. Den beskrivelse af virkeligheden genkender man ikke hos AF i Hjørring, hvor man ifølge AF-chef Vivi Frost Nielsen har mange ufaglærte, der går ledige. - Det er ikke vores skyld, hvis de ledige brokker sig over jobbet til arbejdsgiveren. - Vi går ud fra, at de kan arbejde og står til rådighed for arbejdsmarkedet, når de modtager dagpenge. Vi anviser dem at søge ledige stillinger. Mere kan vi ikke gøre, siger Vivi Frost Nielsen, der opfordrer John Jansen til at kontakte AF i Hjørring, hvis han har brug for ufaglært arbejdskraft. Formidling for langsom Heller ikke Brovst Blikvarefabrik kigger i retning af AF, når ledige stillinger skal besættes. - Vi bruger kun Arbejdsformidlingen i meget begrænset omfang, når vi skal besætte ordinære job. Vores erfaring er, at det går for langsomt. Vi foretrækker selv at skaffe vores med-arbejdere og har hele tiden en liste med navne på interesserede, som vi kan kontakte, siger direktør Bjarne Nørskov. Han understreger vigtigheden af at kunne skaffe arbejdskraft med kort varsel. Virksomheden har med sine 450 varenumre inden for galvaniserede blikvarer leveringsaftaler med samtlige byggemarkedskæder i Norden. - Op til store kampagner skal vi kunne rykke straks, og så nytter det ikke, hvis AF først kan stille med folk efter to uger, siger Bjarne Nørskov. Han mener, at tunge procedurer er problemet for AF. Hos svejsemaskinefa-brikken Migatronic i Fjerritslev går man til den lokale fagforening frem for AF. - Vi har ikke i øjeblikket problemer med at skaffe arbejdskraft, men hvis vi havde, ville vi nok gå til de lokale fagforeninger. Derudover bruger vi ofte vores eget netværk, siger direktør Peter Roed. Flere foretrækker 3F Det sidste kan formand for 3F i Mariagerfjord, John Hansen, skrive under på: - Vi oplever, at virksom-hederne kommer til os. Vi har fingeren på pulsen og et rigtig godt kendskab til vores medlemmer. Det er en god ting, hvis en virk-somhed mangler en specialuddannet mand. Måske kan vi ikke opfylde alle krav, men så har vi måske én, som har lavet noget lignende.