AF kan skimte enden af rutschebanen

Flere flaskehalse lurer forude, og det er svært altid at ramme plet med efteruddannelse

Som chef for AF Nord­jyl­land har An­ders Hes­sel­holt op­le­vet et gyl­dent år for det nord­jyske ar­bejds­mar­ked. 	        Ar­kiv­fo­to: Bent Bach

Som chef for AF Nord­jyl­land har An­ders Hes­sel­holt op­le­vet et gyl­dent år for det nord­jyske ar­bejds­mar­ked. Ar­kiv­fo­to: Bent Bach

NORDJYLLAND:Først den ene vej - så den anden vej. De seneste år har været turbulente for jobmarkedet i Nordjylland. Efter de store virksomhedslukninger med Flextronics og Danish Crown i spidsen begyndte den gyldne periode sidste sommer. Siden er regionens ledighed dalet fra 8,4 til 6,4 procent. Selv om der er grund til at tro, at faldet fortsætter i 2007, bliver det næppe med samme hastighed. - De sidste år har været som en rutschebane, og især 2006 har været et fantastisk godt år på det nordjyske arbejdsmarked. Så godt, at det er svært at forestille sig, at ledigheden vil falde lige så markant i 2007, men den kan stadig komme længere ned, end den er nu, spår Anders Hesselholt, der er regionschef i AF-Nordjylland. Den store udfordring er og bliver, at få de ledige hænder til at ramme de brancher, hvor der er brug for dem. I øjeblikket melder AF om flaskehalse i bygge- og anlægsbranchen samt i dele af metalindustrien. Derudover er der behov for social- og sundhedshjælpere. Flere andre brancher er på ”observationslisten” og vil snart opleve akutte behov for arbejdskraft. Løntilskud med effekt Ét af redskaberne til at få besat de ledige stillinger er efteruddannelse, der gør de arbejdsløse i stand til at træde ind, hvor de mangler. - Men det er vanskeligt at sigte korrekt med uddannelse og ramme de behov, der er. Er det for eksempel fornuftigt, at vi over to år omskoler 400-500 ledige til et job i plejesektoren, hvis der i løbet af de to år i stedet opstår behov i en anden branche? Så kan det i princippet blive nødvendigt at bryde ind midt i et uddannelsesforløb for at få besat de ledige stillinger, siger Anders Hesselholt og fortsætter: - Aktivering med løntilskud er en anden mulighed, og den har en klar effekt. Faktisk er det et af de redskaber, der kaster mest af sig, siger han. Et af de steder, hvor AF har haft succes med løntilskud er blandt de ledige akademikere. En del af dem er gennem en opsøgende kampagne kommet i job i små og mellemstore virksomheder. Jagten på den rette Hos AF oplever man, at rollen som arbejdsformidler i stadig højere grad bliver afløst af arbejdsgivernes øn-ske om selv at udvælge den perfekte medarbejder. Når en opslået stilling har ligget 14 dage på AFs jobnet, bliver arbejdsgiveren kontaktet af AF. - Vi tilbyder så at formidle en ledig til jobbet, men det ønsker arbejdsgiverne kun i fem-seks tilfælde ud af 1000. Man vil hellere selv have hånd i hanke med, hvem der bliver ansat, så man får en medarbejder, der passer ind både fagligt og socialt, siger Anders Hesselholt. - Sådan er vilkårene, og det er da lidt ærgerligt, at arbejdsgiverne i mindre grad end tidligere gør brug af vores tilbud, fortsætter han.