AF: Nødvendigt at hente job- hjælp ude fra

NORDJYLLAND:- Kravene i arbejdsmarkedsreformen er så store, at vi er tvunget til at inddrage aktører fra det private erhvervsliv i beskæftigelsesindsatsen, siger regionschef Anders D. Hessesholt, AF-Nordjylland. Det kan være vikarbureauer, konsulentfirmaer, uddannelsesinstitutioner eller a-kasser, som på forskellig vis medvirker til at få ledige ind på arbejdsmarkedet. Som følge af reformen må AF-Nordjylland begynde planlægningen for 2003 forfra, og det er der travlt med i øjeblikket, så AF kan være klar til den nye indsats til nytår. Anders D. Hesselholt ser flere forbedringer i reformen: - De redskaber, der stilles til rådighed i jobplanen, er mere smidige, og det giver mulighed for at få flere i arbejde. Nu kan virksomheder f.eks. ansætte en ledig i ordinært job, og så kan vi efterfølgende medvirke til opklassificering. Det er også en stor fordel, at der nu lægges større ansvar over på arbejdsgiverne. Antallet af dagpengemodtagere i Nordjylland ligger normalt på mellem 30.000 og 33.000, afhængig af sæsonudsving. I øjeblikket er der ca. 32.000, og deraf er 6500 i aktivering. Når arbejdsmarkedsreformen træder i kraft, er det fortsat AF, der skal stå for visitationen af dagpengemodtagere, og kommunerne skal visitere kontanthjælpsmodtagere.