AF smækkede ikke kassen i

NORDJYLLAND:- At gå ind til nogen og sige, at vi ikke vil købe noget hos dem, det hverken kan eller vil vi. Ordene kommer fra AF-chef i Aalborg, Peter Thomsen, ovenpå den kritik der er rettet mod Arbejdsformidlingen i Nordjylland af Ulla Verner, direktøren for den nu konkursramte EDB Højskolen med afdelinger i Hjørring og Aalborg. Ulla Verner har tidligere i NORDJYSKE udtalt, at konkursbegæringen skulle ses i lyset af den ledighedspolitik, som AF Nordjylland har valgt at føre - herunder at AF prioriterer jobtræning frem for uddannelse. Hun har to gange i januar holdt møder med AF-cheferne i Hjørring og Aalborg, og på disse møder skulle Ulla Verner have fået at vide, at der ikke i 2004 ville blive sendt nær det samme antal af ledige til skolens afdelinger. - Det er forkert, for vi har på ingen måde smækket kassen i. Men vi har gjort rede for, hvordan arbejdsmarkedet ser ud de kommende år. Og her er vores syn, at uddannelse stadig er et godt redskab til mange ledige, men vi er nødt til at stramme lidt op. Og her ønsker vi bl.a. en større sikkerhed for, at der også er beskæftigelse i hælene af en uddannelse, før vi sætter den i gang. Vores største opgave er at sikre beskæftigelse og helst via den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet, siger Peter Thomsen. Han forklarer, at AF er nødt til at overholde en ”redskabssammensætning” i forhold til antallet af folk på uddannelsesaktivering og folk i jobtræning: - Men arbejdsmarkedet i Nordjylland bevæger sig nu i en anden retning end specielt IT-erhvervet, som det gjorde tidligere, siger Peter Thomsen og fortsætter: - Så at det skulle være vores ”skyld”, at EDB Højskolen nu er gået konkurs, er ikke rigtigt. For jeg kan ikke sige til Ulla Verner, om fremtiden vil byde på flere eller færre uddannelser på højskolen, det er alt for vanskeligt at sidde på et møde og sætte tal på. Men umiddelbart vil jeg mene, at der også fremover vil tegne sig et købsmønster i forhold til uddannelse af ledige, der vil ligne det kendte, siger AF-chefen.