Arbejdsformidling

AF stopper pyramidespil

FREDERIKSHAVN:Pyramidelignende selskaber og andre firmaer med kreativ opbygning har forsøgt at lægge deres tvivlsomme jobtilbud ind på Arbejdsformidlingens nye netbaserede jobbank. Det har AF i Frederikshavn erfaret, og herfra har man i de tilfælde nægtet virksomhederne adgang til jobbanken. - Vi har haft eksempler på job, som vi har givet afslag på at lægge ud på nettet. Det er sket med den begrundelse, at der er tale om pyramidelignende spil - eller pyramidelignende bygget virksomheder, siger AF-chef i Frederikshavn Keld Venneberg. Han tilføjer, at det er ulovligt ifølge indsamlingsloven at stille folk en økonomisk vinding i udsigt, hvis de stiller med en indskydelse af penge eller andre værdier. - Det er kendetegnende for de pyramidelignende firmaer, at man kan få et job og komme til at tjene penge på den måde - men den økonomiske gevinst kommer jo hovedsagligt fra andre deltagere, der efterhånden indtræder i et sådan arrangement, siger Keld Venneberg. AF-chefen understreger, at der ikke er tale om reelle job på den måde - og derfor vil sådanne opslag heller ikke finde vej til det nye landsdækkende AF Jobnet. - Vi ser alt, hvad der bliver lagt på AF Jobnet, for der er simpelthen en teknik indlagt, så jobbet først bliver synliggjort på nettet i det øjeblik, vi har godtkendt det, siger Keld Venneberg og tilføjer, at job, der bliver lagt på nettet, skal være reelle job som vedrører et erhverv, som lovligt kan udføres i Danmark. Og siden 10. marts har virksomheder haft mulighed for at lægge deres stillingsopslag direkte ud på jobbase, mens arbejdsledige siden nytår har haft plugt til at lægge deres CV ud Internettet. - Det er den hurtige vej til at finde en ny medarbejder, og det er den hurtige vej til at arbejdsgiver og arbejdssøger kan mødes - uden at det direkte skal gå gennem os, siger Keld Venneberg.