AF vil ikke have skyld for konkurs

EDB Højskolen ville også have fået elever i 2004

NORDJYLLAND:Der rejses nu tvivl om, om det overhovedet var nødvendigt at konkursbegære den nu lukkede EDB Højskolen med afdelinger i Hjørring og Aalborg. For ifølge forretningsudvalget i Arbejdsmarkedsrådet i Hjørring var der slet ikke tale om et permanent stop af tilførslen af ledige til edb-kurserne, men dog et mindre fald. - Men i hvert fald ikke et så markant fald, at det skal være det og dermed AFs ”skyld”, at skolen nu er ramt af konkurs, siger Erik Andersen, der er medlem af forretningsudvalget. Oven på NORDJYSKEs artikel om konkursen forleden har han indhentet kursustal fra de sidste tre år samt begyndelsen af 2004, og de tegner et noget andet billede: Efter planen skulle i alt 49 kursister være begyndt på EDB Højskolen i løbet af januar og februar i år til en udgift for kurserne på i alt 1,5 mio. kr. Sidste år betød kursustilførslen af ledige under AF Nordjylland, at i alt 263 personer kom på kursus på højskolen til en pris på lige under 10 mio. kr. I 2002 var antallet af kursister på 290 og udgiften på 9,6 mio. kr. - Derfor har jeg svært ved at forstå, hvorfor højskolens direktør Ulla Verner kan melde ud, at det er AFs nye ledigheds- og kursuspolitik, der har medført, at skolen nu må lukke, siger Erik Andersen. Ulla Verner sagde forleden, at ”konkursbegæringen skal ses som en konsekvens af den politik, som AF har valgt i forbindelse med aktivering af ledige nordjyder. Uddannelse er nedprioriteret i forhold til andre aktiveringsredskaber som f.eks. jobtræning”. - Det er da rigtigt, at vi har måtte skære ned på antallet af kurser, men det sker efter henstilling fra beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Igennem de sidste tre år har vi i Nordjylland ligget på en procendel på 60-62 pct. i antallet af ledige, der kommer på én eller anden form for kursus. Og sidste år ville ministeren have den andel ned på 55 pct. og i løbet af 2004 ned på 50 pct. Men det kan dog alligevel ikke betyde en decideret konkurs for skolen. Efter min mening er der istedet tale om ”fortidens synder”, siger Erik Andersen. Men her er Ulla Verner af en noget anden opfattelse: - Havde jeg vidst, at det ville se sådan ud i 2004, var jeg aldrig gået til bestyrelsen, der nu har erklæret skolen for konkurs. Jeg anede intet om f.eks. 49 nye kursister og et beløb på 1,5 mio. kr., siger Ulla Verner. Hun oplyser til gengæld, at hun 15. januar i år havde et møde med AF-chef i Hjørring, Vivi Frost Nielsen, der oplyste, at ”den politiske udvikling ville i 2004 betyde et minimalt køb af kurser hos EDB Højskolen. Og nøjagtig den samme meddelse fik Ulla Verner, da hun 20. januar havde et møde med AF-chef i Aalborg Peter Thomsen. Men med hensyn til ”fortidens synder” må Ulla Verner dog bekræfte, at det var en yderst gældstynget højskole hun tiltrådte som direktør i august sidste år. Og da var der for øvrigt lige blevet frasolgt tre kursusafdelinger i København, Odense og Århus til Teknologisk Institut, hvor salget dog ikke i synderlig grad påvirkede det røde regnskab positivt.