Afbryd ikke

TV-DEBATTER:Der er efterhånden mange debatudsendelser i tv, og når debattørerne bliver afbrudt af ordstyreren midt i deres forklaring, bliver man meget irriteret. Debattøren mister den røde tråd. En afbrudt tale får ikke sin virkning, og afbrudt tale er altid nem at "misforstå" for modparten. Det er ikke acceptabelt, når en politikere under sin tale må bede ordstyreren om lov til at sige sin sætning færdig. Jeg har altid ventet på, at en politiker skal sige til journalisten: "Sig mig en gang, er det dig eller mig, der skal besvare dit spørgsmål? " Eller: "Skal vi bytte vores pladser, hvis du så gerne vil have, at dine meninger skal høres af seerne?" På grund af unødvendige afbrydelser, bliver diskussionsdeltagerne irriterede og bliver nemt "misforstået "af de andre. Dermed opstår virvar og råberi mellem diskussionsdeltagerne til megen irritation for tilhørerne og seerne. Ordstyreren bør også kunne magte at styre diskussionen, så forskellige meninger i helhed kan forstås af seerne. Den slags underholdning er måske morsom og hører hjemme under valgkampen i et forsamlingshus. Spørg kort og tydeligt og lad være med at prøve at putte dine egne meninger i munden på den person, hvis meninger vi skal høre.