Afdelingschefer i Skat

FREDERIKSHAVN:Den hidtidige chef for den fælleskommunale skatteforvaltning i Østvendsysssel, Jan Bachmann, bliver chef for kontrolafdelingen i det nye Skattecenter Hjørring. Den hidtidige chef for Told- og Skatteregion Frederikshavn, Fl. Simonsen, bliver chef for skattecenterets serviceafdeling. Det er den afdeling, som tager sig af information og vejledning. Chefen for den fælleskommunale skatteforvaltning i Hjørring, Sv. Åge Fogh, er tidligere udpeget til direktør for Skattecenter Hjørring. En stor del af Skattecenter Hjørrings medarbejdere er midlertidigt placeret i Told og Skats bygning på Toldbodvej i Frederikshavn, men det er politisk besluttet at samle dem i Hjørring i løbet af få år.