Skagen

Afdelingskontorer i spil

SiD og KAD i Skagen og Hirtshals gør klar til at rykke sammen

SKAGEN:Mens vi godt kan slå fast, at KAD’s kontor på Østre Strandvej i Skagen skal lukkes, er det endnu for tidligt at sige, hvor det nye fælles hovedkontor for SiD og KAD skal placeres, når medlemmerne fra de to forbund i Skagen og Hirtshals ved årsskiftet bliver til én afdeling. - Vi har nu bedt en arkitekt se på mulig indretning af hovedkontor i SiD-afdelingerne i Skagen og Hirtshals. Arkitekten skal samtidig inden midten af august komme med et bud på, hvad det vil koste at indrette hovedkontor de to steder, så vi har noget at tage stilling ud fra, fortæller formanden for SiD Skagen, Villy Albertsen. Han mener personligt, at der er gode chancer for, at hovedkontoret ender med at blive placeret i Skagen, ligesom han også er indstillet på at kæmpe for at blive formand. - Vi mener, at det er forholdsvis let at indrette vores nuværende SiD-kontor i Skagen til nyt hovedkontor, mens det ville blive mere besværligt og mere kostbart med SiD-kontoret i Hirtshals, der er i tre etager, siger Villy Albertsen. Lige nu ser han det hele som et stort puslespil, hvor kun halvdelen af brikkerne er kommet på plads, og ud fra disse brikker kan man endnu ikke sige noget med sikkerhed. - I realiteten er der stadig fire formand i spil, men til oktober tror jeg, at de sidste brikker er kommet på plads, og jeg tror også, at vi kan snakke os frem til en løsning uden at skulle ud i kampvalg. - Jeg forestiller mig, at vi kan blive enige både med hensyn til hovedkontor og bestyrelsesposter, så medlemmerne får forelagt en samlet fusionsredegørelse med vedtægter, bestyrelse og placering af hovedkontor, som de så skal tage stilling til, siger Villy Albertsen. Han forventer ikke, at en sådan afstemning vil give problemer. Over 90 procent af de SiD-medlemmer i Skagen, der tog stilling til en fusion mellem SiD og KAD, sagde for eksempel ja. Til at servicere medlemmerne er der i dag samlet 18 ansatte på kontorerne i KAD og SiD, og udgangspunktet er, at alle bevarer deres arbejde efter fusionen. To stopper på grund af alder næste år, og disse stillinger vil ikke blive genbesat. Uanset om det nye hovedkontor blive placeret i Skagen eller Hirtshals, vil der blive afdelingskontorer i begge byer, så medlemmerne kommer ikke til at mærke meget til fusionen. Villy Albertsen forestiller sig, at der på det ene kontor vil være fem - seks ansatte, mens resten vil blive placeret på hovedkontoret. 1. januar 2005 vil den nye fælles afdeling være en realitet. Det er til gengæld ikke sikkert, at ombygningen af kontorer er overstået på dette tidspunkt.