Afdelingsleder på "ny" skole stopper

Frydestrandskolen mister endnu et medlem af ledelsesgruppen.

Endnu en leder fra Frydenstrandskolen (Abildgardskolen og Fladstrand Skole) har sagt op.

Endnu en leder fra Frydenstrandskolen (Abildgardskolen og Fladstrand Skole) har sagt op.

FREDERIKSHAVN:Afdelingsleder Lisa Svensson fratræder 1. februar. Hun har fået job i Aalborg. Lisa Svenssons opsigelse kommer blot to måneder efter, at Frydenstrandskolens inspektør, Sinne Pedersen, rejste. Sinne Pedersen lagde ved sin fratræden ikke skjul på, at balladen om fusionen mellem Abildgårdskolen og Fladstrand havde været en personlig belastning. - Der blev lagt glasskår ud. Der blev gravet grøfter, og det har været hårdt med al den ballade, sagde hun i forbindelse med sit skift til et job som inspektør på Karensmindeskolen i Støvring. - Ikke samarbejdsproblemer Skolechefen i Frederikshavn, Arthur Corneliussen, afviser, at der skulle være samarbejdsproblemer på Frydenstrandskolen. - Det er ikke, hvad jeg hører. Tværtimod. Lisa Svensson bor i Aalborg og siger til NORDJYSKE, at hun glæder sig til at få tre minutters transport til sit nye job i stedet for 48 minutter til sit gamle. Samtidig ser hun en spændende udfordring på Herningvej Skole, hvor hun får ansvar for indskoling og fritid i 0.-2. klasse. Lisa Svensson var inden skolefusionen i Frederikshavn souschef på Abildgårdskolen, hvor Sinne Pedersen var inspektør. Lisa Svensson havde både før og efter fusionen specialklaserne som sit ærlige område. Syv ansøgere til chefstilling Stillingen som inspektør på Frydenstrandskolen har været opslået, og ansøgningsfristen er udløbet. Skolechef Arthur Corneliussen oplyser, at der er syv ansøgere. Han venter, at økonomiudvalget besætter inspektørstillingen på sit møde 18. januar. Kaj Erik Jensen, inspektør på Strandby Skole, er pt. konstitueret som leder af Frydenstrandskolen. Fire ledere Skolen fik fra starten fire personer i ledelsen - Sinne Pedersen og Lisa Svensson fra Abildgårdskolen samt Georg Severinsen og Palle Lønsmann, der kom fra stillinger som henholdsvis inspektør og viceinspektør på Fladstrand Skole. Ifølge Arthur Corneliussen bevares strukturen med fire ledere, men han finder det naturligt, at den kommende inspektør ser på fordeling af opgaver i ledelsen. På grund Lisa Svenssons fratræden med kort varsel vil hendes stilling i første omgang blive besat ved konstituering.