Afdragsfrie lån er en folkelig succes

Efter fem måneder på markedet, har de afdragsfrie lån vist sig at være så populært et tilløbsstykke for boligejere og boligkøbere, at mæglere og realkredit-folk kalder dem en dundrende succes. Næsten uden modhager. En enkelt konsekvens, der aldrig var meningen med dem, tegner sig dog i omrids, selv om den endnu ikke talmæssigt kan dokumenteres som en endelig kendsgerning. Nemlig at priserne på ejerboliger stiger i kølvandet på de nye lån. -Efterspørgslen har været så stor, at udbudet af ejerboliger reelt er faldet, mens efterspørgslen er steget, og det ser ud til at have indflydelse på priserne, siger ejendomsmægler og indehaver af Home i Aalborg, Henrik Stage. Da regeringen med virkning fra oktober sidste år, muliggjorde de afdragsfrie lån var det blandt andet for at lette de yngres adgang til ejerboligmarkedet. Hos Realkredit Danmark, vurderer områdedirektør Allan Aagaard, at mere end 60 pct. af de bolighandeler, der er gennemført efter 1. oktober sidste år, er med afdragsfrie lån. Og det er ikke de fastforrentede fem procents afdragsfrie lån, køberne går efter. Det er lån med rentetilpasning hvert eller hvert tredie år. -Interessen for de afdragsfrie lån var stor fra første dag. Men der var en tendens til, at det i begyndelsen var de mere velbjergede, der i forvejen havde luft i økonomien, der efterspurgte dem. Det er siden ændret, så de i dag er en folkevare, alle boligkøbere ønsker, oplyser Allan Aagaard. Det er politikken hos Realkredit Danmark, at nye boligkøbere kun kan få de afdragsfrie lån, hvis de rent faktisk kan løfte et fastforrentet fem procents lån. Netop den trafik skulle have forhindret, at priserne steg. Men sådan ser det ikke ud til at være gået. Mindre udbud I Henrik Stages forretning kan det ses tydeligt, at de afdragsfrie lån fik præcist de konsekvenser, der var forudset. At de, der allerede er i ejerbolig, bliver længere i den. -Vi ser, at en skilsmisse ikke længere resulterer i et panik- og ekspres-salg af den fælles bolig, men at den ene med et afdragsfrit lån bliver i den. Vi ser, at arbejdsløshed kan klares i en ejerbolig med et afdragsfrit lån. Og endelig ser vi, at de midaldrende eller ældre vælger at blive længere i ejerboligen. Den frigjorte likviditet bruges af rigtigt mange på et sommerhus. I årets tre sidste måneder sidste år efter indførelsen af de afdragsfrie lån, steg salget markant med hele seks procent. Handelen med helårsboliger er også stigende men ikke med samme takt. En del vælger at sikre pensionsladeren med yderligere opsparing med det frigjorte beløb ved afdragsfrie lån. Og det er en bedre ide end at akkumulere friværdi i sin bolig ved lån med afdrag, forklarer Allan Aagaard. Blandt andet fordi man helt eller delvist kan slippe for den dyre topskat ved at spare op til sin pension, og dermed sikre sig en bedre forrentning af beløbet end ved at fastholde det i sine mursten. -Men samfundsmæssigt er det også en ønskelig udvikling. Den værdi der er fastholdt i mursten, skaber hverken vækst eller bevægelse i samfundet. Det gør derimod pengene på pensionsopsparinger, fordi de arbejder, siger realkredit-direktøren. De nye lån, der vandt indpas og popularitet langt hurtigere og mere massivt end de rentetilpassede flexlån med afdrag for mere end 10 år siden, efterspørges nu så massivt, at mæglerne først oplyser brutto og netto-ydelse på salgsopstillinger med afdragsfrie lån med rentetilpasning efter et år. For det er sådan, de fleste handeler gennemføres. Folkelige lån -Der var i den første tid en tendens til, at det var boligkøbere over 40, der efterspurgte de nye lån, men nu er de helt unge kommet med. Også første-gangs-køberne, siger Henrik Stage. I hans forretning kan effekten af de nye lån aflæses i neon på udbudet af ejerlejligheder. Dem er der stor stor mangel på. Og tendensen er, at en lejlighed der kommer til mægler om mandagen er solgt om tirsdagen. -Det er en kobling af de afdragsfrie lån og de mange forældre-ejede lejligheder købt efter selskabsmodellen til deres studerende børn. Nu er der ikke grund til at sælge lejligheden igen, når ens barn er færdiguddannet. Vi ser mange beholde den som investering og leje ud til andre. Og vi kan slet ikke følge med. Med lejligheder er der en kæmpe efterspørgsel og et mindre udbud parret med en enorm omsætningshastighed, oplyser Home-mægleren. Og tilføjer, at selv de boliger, det tidligere kunne være svært at sælge, fordi det var såkaldt skæve boliger - med en speciel beliggenhed, et specielt udseende, en speciel indretning mv. i dag er væsentligt hurtigere solgt. For realkreditdirektøren er de afdragsfrie lån en længe ønsket mulighed, der næsten kan sammenlignes med træer, der vokser ind i himlen. -Den øgede likviditet skaber vækst generelt, uanset om pengene bruges på sommerhus, pensionsopsparing eller forbrug. På sigt vil de betyde et meget stabilt boligmarked, fordi afdragsfrihed betyder, at man bor til leje hos sin kreditforening, og så vil pris-udsving reduceres til et minimum. Det kan også være med til at påvirke huslejerne i lejeboliger eller i hvert fald efterspørgslen lejeboliger, fordi de skal kunne konkurrere med de priser, der betales af ejere, der bor til leje hos realkreditinstitutterne. De private kan få en øget likviditet, de kan bruge, som de vil, vi vil gerne låne penge ud og mæglerne vil gerne have mest mulig omsætning i deres forretninger. Så der er faktisk mange vindere, siger Allan Aagaard. Henrik Stage kan få øje på en enkelt dråbe malurt i bægeret. Nemlig hvis en regering på et tidspunkt synes, den øgede likviditet skal bane vejen for en hurtigere aftrapning af rentefradraget på ejerboliger eller via lovindgreb båndlægges på anden vis.