Afdragsfrie lån giver nyt prishop

De nye afdragsfrie lån fører nu også til stigende priser på parcelhuse - trods udsigt til stigende rente forventer Realkredit Danmark, at boligpriserne vil fortsætte med at stige

AALBORG:Efter at de nye afdragsfrie lån siden efteråret har medvirket til at sommerhuspriserne er steget markant, er priserne på helårshuse nu også stigende som følge af de nye lån. Det oplyser Allan Aagaard, direktør for Realkredit Danmark vest for Store Bælt. - I Nordjylland har der i det seneste år været et konjunkturtilbageslag med stigende ledighed, og da renten samtidigt er steget lidt, burde man have forventet stagnerende boligpriser eller måske endda et svagt fald. I stedet er de nordjyske parcelhuse set under et steget med syv pct. Der er for mig at se næppe tvivl om, at vi her ser effekten fra de afdragsfrie lån, der har gjort det billigere at låne, og dermed har ført et nyt pres på boligpriserne, siger Allan Aagaard. Da regeringen gav grønt lys for, at realkreditinstitutterne 1. oktober i fjor kunne udstede de nye afdragsfrie boliglån, var et af formålene bl.a. at hjælpe unge førstegangskøbere ind på boligmarkedet. - Her må man nok se i øjnene, at det kun er midlertidigt, at førstegangskøberne vil få nemmere ved at komme ind på boligmarkedet, da de lavere ydelser tildels kan blive spist op af prisstigningerne, tilføjer Allan Aagaard. At give en hjælpende hånd til førstegangskøberne var imidlertid kun et ud af flere formål med de nye lån. Realkreditsektoren er traditionelt blevet brugt af politikerne til at skrue op og ned for samfundsøkonomien. Sådan var det også, da de afdragsfrie lån blev indført. - Et af formålene med de nye afdragsfrie lån har været at sætte mere gang i samfundsøkonomien og frigøre flere penge til forbrug, så man kan sætte fart i et spirende opsving, påpeger Allan Aagaard. Samme strategi benyttede den socialdemokratiske regering i 1993, da man gjorde det muligt at belåne friværdien og forlænge løbetiden af boliglånene fra de tidligere 20 år til 30 år. Da man også nedsatte stempelafgiften, satte man en stor konverteringsbølge i gang, der var helt afgørende for at sætte fart i den dengang kriseprægede samfundsøkonomi. De nye afdragsfrie lån er derfor en fordel for såvel samfundsøkonomien som den enkelte boligejer, der har fået større frihed til selv at bestemme hastigheden, som boliglånet skal afdrages med, anfører realkreditdirektøren, som mener, at muligheden for at tage et afdragsfrit lån er en naturlig udvikling, da danskerne i dag sparer meget mere op til pension end tidligere.. - I gamle dage sparede man op i sit hus til sin pension. Dengang var det målet at sidde i et hus, der var gældfrit, når man blev pensioneret. I dag har en stadig større andel af befolkningen imidlertid en god pensionsordning, og derfor er der ikke det samme behov for at spare op i sit hus. Mange boligejere har i dag en solid økonomi med en stor pensionsopsparing og har allerede så meget friværdi i deres ejendom, at de ikke har behov for at spare yderligere op i deres bolig. De kan med fordel lægge deres traditionelle lån om til et afdragsfrit lån, siger Allan Aagaard. Tilsvarende bør man overveje det grundigt, hvis man ikke har en god pensionsordning, inden man tager et afdragsfrit lån, for når man ikke afdrager på sit lån, er der selvsagt ikke nogen opsparing i huset udover hvad en eventuel vækst i ejendomsværdien kan give. Både rente og huspriser stiger I gamle dage var det en tommelfingerregel, at stigende renter fører til faldende ejendomspriser, da parcelhuse især handles ud fra den månedlige ydelse. Men sådan er det ikke mere. I det kommende år forventer Realkredit Danmark stigende boligpriser på trods af, at der er udsigt til en rentestigning. - Selv om stigende renter gør det dyrere at bo, er der andre faktorer, der påvirker ejendomspriserne, og derfor er det nødvendigt at se på alle faktorer, når renteændringers samlede effekt på boligejernes økonomi vurderes, siger Allan Aagaard. I Realkredit Danmark forventer man, at den korte og den lange rente vil stige med henholdsvis 1,1 og 0,7 pct. point i det kommende år. Rentestigningen vil isoleret set presse obligationsrestgælden og ejendomspriserne ned. - Men da den stigende rente modsat tidligere er et udtryk for, at økonomien trives, som følge af, at ledigheden og skattetrykket falder, og den økonomiske vækst øges, forventer vi stigende huspriser på trods af den stigende rente. - I Nordjyllands Amt venter vi, at priserne vil stige med med 1,2 pct. i det kommende år. Det er lidt mindre end landsgennemsnittet på 1,5 pct, da Nordjylland har været forholdsvis hårdt ramt af konjunkturtilbageslaget i det seneste år, men til gengæld steg huspriserne op gennem 1990erne mere i Nordjylland end på landsplan, da den økonomiske vækst i Nordjylland op gennem 1990erne var større end landsgennemsnittet, forklarer Allan Aagaard. Den kommende kommunalreform kan dog vise sig at være en joker i den fremtidige prisudvikling. - Hvis indkomstskatterne og ejendomsskatterne ændrer sig meget, kan priserne udvikle sig i en helt anden retning, tilføjer Allan Aagaard.