Boligøkonomi

Afdragsfrie lån kan være en pengemaskine

Højtlønnede med topskat kan omlægge lånene og få en stor pensionopsparing med fradrag

AALBORG:De nye afdragsfrie realkreditlån kan udnyttes af højtlønnede, der betaler topskat. De kan få en stor pensionsopsparing, der delvist er betalt af skattefradrag. Det forklarer Claus Conradsen, boligkonsulent i Spar Nord Bank. Det gælder om at udnytte de sparede penge ved et afdragsfrit lån til en indbetaling på en ratepension, hvor indbetalingerne kan trækkes fra i topskatten, der betales af skatteydere med en indtægt på over 335.000 kroner. Et eksempel: Den 50-årige husejer Jensen, som har et fem pct. obligationslån i sit hus med en restløbetid på 26 år og en restgæld på 782.989 kroner, beslutter sig for at lægge sit realkreditlån om til et nyt rentetilpasningslån, der er afdragsfrit i 10 år. Omkostningerne ved omlægningen er 9.200 kroner. Ved at lægge lånene om, sparer husejer Jensen det første år 36.162 kroner netto. For de penge kan han indbetale 88.200 kroner til en ratepension, da der jo er en skattefordel på 59 pct. ved indbetalinger til ratepension. Besparelsen på lånet er jævnt stigende til 39.270 kroner årligt, og derfor er det beløb, som husejer Jensen kan indsætte på sin ratepension for de sparede penge, også stigende til 95.781 kroner årligt. Gennemsnitsbeløbet, som husejer Jensen kan indbetale "gratis" på sin ratepension for det sparede proveanu, er 91.737 kroner, og for så store indbetalinger til ratepensione skal Jensen fradrage det samme beløb hvert år. Derfor vælger husejer Jensen at indbetale 91.737 kroner årligt i ti år. Med den forventede forrentning af pensionsopsparingen vil husejer Jensen som 60-årig have en saldo på sin ratepension på 1.136.077 kroner. Dermed vil han kunne modtage 140.121 kroner før skat årligt i ratepension i de næste ti år. Hvis man for nemheds skyld ansætter værdien af pensionsopsparingen efter skattereglerne ved en éngangsudbetaling, så der betales 60 pct. i skat, vil værdien af ratepensionen efter skat være 454.430 kroner. - Eksemplet viser, at højtlønnede med fordel kan lægge om til et afdragsfrit lån og indbetale det sparede beløb på en ratepension. I virkelighedens verden bør sådanne beregninger dog ikke stå alene. Der bør ske en grundig rådgivning af kunden, da det er afgørende, at kunden har overblik over konsekvenserne af en sådan omlægning, fastslår Claus Conradsen.