Affald i gode hænder

Stemningen er blevet helt anderledes mellem Hjørring Kommune og Nord-Ren, der efter nytår overtog renovationen i hele kommunen.

I sommer haglede kritikken ellers ned over renovationsselskabet, og kommunen overvejede at anklage entreprenøren for kontraktbrud. Men nu har piben fået en anden lyd. - Vi har holdt nogle møder, hvor der er skabt bedre forståelse for de startproblemer, der har været, siger formand for kommunens udvalg for teknik og veje, Ole Ørnbøl (S). Kommunen modtog i det første halvår masser af klager fra utilfredse borgere, der ikke mente Nord-Ren tog skraldet som de skulle. Der var især problemer i sommerhusområderne. Kommunen havde på det tidspunkt modtaget flere end 3000 henvendelser fra utilfredse borgere. Siden er antallet af klager faldet til en brøkdel. Der er bl.a. lavet nogle konkrete aftaler, som sikrer at tømningerne forløber mere gnidningsfrit. Mange klager er nemlig en konsekvens af, at lodsejeren ikke overholder sine forpligtelser i forhold til adgangsveje og overfyldte affaldssække. Nu har kommunen og Nord-Ren aftalt, at i tilfælde af problemer ved en bolig, skal affaldet som hovedregel tages med, men borgeren skal samtidig have at vide, at der er problemer, så man kan rette op på det inden næste tømning. Hvis sækken er så overfyldt, at affaldet falder ud, eller hvis der er løs aske i sækken, er chaufførerne nødt til at efterlade den, fordi det giver store arbejdsmiljøproblemer for chaufførerne. - Kommunen vil også i højere grad informere borgerne om kravene til adgangsveje osv., siger Ole Ørnbøl. Det er nu aftalt, at kommunen og Nord-Ren jævnligt mødes for at drøfte eventuelle problemer.