Affald med klippekort

En udskældt ordning for erhvervsaffald bliver nu afskaffet, og virksomheder skal i stedet betale efter behov.

Malermester Peter Vejby bruger andre godkendte ordninger til at komme af med sine malerrester. Han har nu også fået penge tilbage. Foto: Hans Ravn

Malermester Peter Vejby bruger andre godkendte ordninger til at komme af med sine malerrester. Han har nu også fået penge tilbage. Foto: Hans Ravn

Det har bragt sindene i kog på mange virksomheder, kommunen har oplevet telefonstorm og der er sendt klager til Statsforvaltningen. Nu bliver den udskældte ordning for betaling for at aflevere erhvervsaffald på genbrugspladserne imidlertid afskaffet igen, og erstattes af en mere fleksibel ordning, hvor virksomhederne betaler efter behov. De nye regler træder i kraft ved årsskiftet og kommunen planlægger en ordning med klippekort, en vignetordning, hvor der betales for et bestemt antal besøg om året og så en vægtordning på de genbrugspladser, der har vægte. NORDJYSKE har tidligere omtalt blandt andre malermestrenes frustration over den tidligere ordning. Vendsyssel Malerlaug protesterede over, at de ikke kunne blive fritaget for de faste affaldsgebyr, selvom de havde andre aftaler for afhentning af deres affald. Det resulterede i flere klager til Statsforvaltningen over Hjørring Kommunes administration af ordningen. En mere fair ordning Oldermand i Vendsyssel Malerlaug, Peter Vejby var en af klagerne, og han hilser de nye regler velkommen. - Det virker som en langt mere fair ordning, hvor det er den enkelte virksomheds behov, der bestemmer hvor meget de skal betale. Peter Vejbys firma blev opkrævet cirka 12.000 kroner om året som betaling for at bruge genbrugspladsen, selvom han benytter andre affaldsordninger og aldrig kører på genbrugspladsen med erhvervsaffald. Han søgte om at blive fritaget fra gebyret, men fik afslag. Efter klager til Statsforvaltning og efter at han stod frem i NORDJYSKE med sin kritik, er kommunen imidlertid kommer på andre tanker. - De har behandlet sagen igen og jeg har netop fået 25.000 kroner tilbage, fordi jeg alligevel kunne fritages fra ordningen, fortæller Peter Vejby. Den nye ordning vil blive fulgt op med mere kontrol med de virksomheder, der ikke er tilmeldt, men som alligevel bruger genbrugspladserne.