Affald på stranden bliver gemt væk

Kommunen vil oplagre strandingsgods et andet sted efter henvendelse fra sommerhusejere

TRANUM:En større bunke opskyllet affald, som er samlet sammen ved en strandrensning, bliver nu anbragt et mindre iøjnefaldende sted end p-pladsen ved Ejstrup Strand. Det oplyser miljøtekniker Carsten Christensen, Brovst Kommune. Kommunen har modtaget en henvendelse fra et par i Viborg, der har sommerhus ved Ejstrup Strand. De har gennem længere tid bemærket affaldsbunken, og de beklager sig også over, at der ikke er mulighed for at komme af med husholdnings- og papiraffald i sommerhusområdet. Om affaldsbunken ved p-pladsen fortæller Carsten Christensen, at kommunen jævnligt foretager strandrensning for at fjerne opskyllet affald. Normalt praksis er at lade affaldet ligge et stykke tid og tørre, da det altid er fyldt af vådt strandsand. Derefter bliver det kørt til forbrænding. Efter henvendelsen fra sommerhusejerne vil kommunen nu flytte affaldet til et mindre synligt sted. Sommerhusbeboere kan komme af med affald på kommunens genbrugsplads, der har åben hver lørdag indtil kl. 14. Det bliver ikke ændret, men da mange sommerhusfolk ikke kan nå at komme i åbningstiden, vil kommunen i stedet foreslå, at man indretter en affalds-ø i området. Et sted, hvor der kan afleveres dagrenovation og papiraffald i containere. Parret fra Viborg mener endvidere, at kommunen i år har sat et færre antal skraldespande på stranden end man plejer. Dette benægter Carsten Christensen. Der er, som tidligere år, 15 skraldespande langs stranden med 500 meters mellemrum, samt 10 mere ved adgangsvejene til stranden. Det er tilstrækkeligt. Hvis spandene bliver overfyldt, skal der ske hypppigere tømning, siger miljøteknikeren. Kommunen har nu skrevet til sommerhusejerne og fortalt, hvad der sker med affaldet. - Vi har behandlet henvendelsen seriøst. Den er et konstruktivt input. Hvis nogen mener, noget kan gøres bedre, kommer det både dem og kommunen til gode, slutter Carsten Christensen. Der er i alt 330 sommerhuse i den nordlige del af kommunen.