Affald vil blive sendt af sted på 1. klasse

Reno-Nords nye ovnlinie rager op - også miljømæssigt

Affald 1. september 2004 06:00

AALBORG: Landets mest moderne ovnlinie til afbrænding af affald! Mindre kan ikke gøre det, når Reno-Nords nye anlæg i Aalborg Øst skal beskrives. Når anlægget efter planen sættes i drift omkring 1. august næste år vil anlægget forsyne 30.000 husstande med elektricitet og 16.000 med varme. Hva elektricitet angår er det en fordobling sammenlignet med det hidtidige anlæg. Og energiproduktionen er kun en del af det miljømæssige aspekt. Omtrent halvdelen af den 45 meter høje og 680 mio. kr. dyre ovnlinie består af et rensningsanlæg, der fjerner både støv og giftige dampe fra røgen, før den sendes ud over landskabet via skorstenen. - Røgen vil bogstaveligt talt blive vasket med vand, så udledningen af miljøskadelige stoffer kommer væsentligt under miljømyndighedernes krav, siger direktør Henrik Skovhaug, Reno-Nord I/S. Og skærpes kravene på et tidspunkt er anlægget forberedt på at kunne udbygges med yderligere rensning af røgen. Ekstra kapacitet Med hensyn til kapacitet er der også lagt "luft" ind i projektet, idet det årligt kan behandle 180.000 ton aftald. På nuværende tidspunkt modtager Reno-Nord årligt 130-140.000 ton affald fra 225.000 borgere fordelt på syv kommuner. Sigvart Sigvartsen, socialdemokratisk medlem af Aalborg Byråd og formand for Reno-Nord, der drives i samarbejde mellem syv kommuner, forventer, at den ekstra kapacitet rækker 16-18 år frem i tiden, men han vil ikke blive overrasket, hvis der allerede om 11-12 år vil være brug for ekstra kapacitet. - Det afhænger meget af samfundets vækst. Jo større forbrug, desto mere affald, siger Sigvartsen, der dog også forudser, initiativer, der går ud på at begrænse mængden på affald, f.eks. emballage. Øget affaldssortering i et omfang, der får større betydning for affaldsmængden, tvivler han dog stærkt på. 98 procent udnyttes - Og med et anlæg som dette er der heller ikke grund til det. Med en udnyttelsesgrad på 98 procent af affaldets energiindhold er der jo reelt tale om genbrug, siger Sigvartsen. Med det eksisterende anlæg er udnyttelsesgraden blot 80 procent. Udover selve ovnen og røgrensningsanlægget bruges en del af de mange millioner på at ombygge den del af Reno-Nords bygninger, der skal blive stående, herunder administrationsbygningen. Formålet er bl.a. at få hele komplekset til at fremstå som en arkitektonisk helhed, en opgave, der er lagt i hænderne på det århusianske arkitektfirma C.F. Møller. - Jeg er utrolig glad for, at der i bestyrelsen var bred enighed om, at byggeriet skulle være pænt at se på, og at man var villige til at betale de ekstra omkostninger, det uværgerligt påfører byggeriet, siger Sigvart Sigvartsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...