Lokalpolitik

Affaldskørsel er spild af tid

Forbud mod opstilling af container betyder dårlig udnyttelse af arbejdskraft

LØNSTRUP:Der bruges længere tid på transport af affald end til selve indsamlingen af affald i turistbyen Lønstrup. Det kom frem, da lederen af kommunens materielgård, Ivan Knudsen, gav en orientering om rengøringen i byen på et møde i teknik- og miljøudvalget. På grund af kystbeskyttelseszonen har det ikke været muligt at få amtets tilladelse til opstilling af en affaldscontaiener på Nydalsvej i Lønstrup. Amtets afslag har kommunen anket til Naturklagenævnet, der endnu ikke har givet et svar. Ej heller er det lykkedes at få lov til at aflevere affaldet på AVVs genbrugsplads i i Vennebjerg, oplyste Ivan Knudsen. Traktoren med vognen med affaldssække skal derfor køre helt til AVVs genbrugsplads på Mandøvej i Hjørring, og det går en stor del af arbejdstiden med. Om sommeren, hvor turiststrømmen er størst, bliver der indsamlet 100 sække affald, de transporteres til Hjørring af to omgange. Rengøringen af såvel by som strand, har været genstand for stor debat denne sommer. Mange læsere har i NORDJYSKES spalter givet udtryk for, at rengøringen ikke har været, som de kunne ønske det. Det fik Lønstrups medlem af byrådet, Svenning Christensen (V), til at få rengøringen i Lønstrup sat på dagsordenen i teknik- og miljøudvalget. Her fik medlemmerne en redegørelse af Ivan Knudsen. - Det er utroligt vigtigt, at en turistby som Lønstrup, tager sig ordentligt ud. Folk kommer for at få en naturoplevelse. Skal de vade rundt i skidt, forpurrer det oplevelsen, siger Svenning Christensen. Kommunen bruger tæt på en kvart million kroner til rengøringen, og så må vi se at få det bedst mulige ud af det. Og det er bedre, at der bliver samlet skidt fremfor at bruge tiden på transport af skidt. - Det kunne måske også hjælpe, hvis Kystinspektoratet sandfodrede på stranden om foråret, hvor stormene ikke er så kraftige. Det kunne betyde mere sand på stranden og dermed mulighed for at benytte sig af maskinel rengøring, siger Svenning Christensen. Direktør Poul Berg, AVV, oplyser, at han ikke har kendskab til problemet. - Det er første gang, jeg hører om sagen. På genbrugspladsen i Vennebjerg er der ikke plads til yderligere en storcontainer til affaldet i Lønstrup. Skal der være en ordentlig sortering på pladsen, er der kun plads til de allerede placerede containere, siger Poul Berg. Men AVV vil da selvfølgelig være behjælpelige med at løse problemet, hvis vi kan.