Nørager

Affaldskvantum for 2005 nået

} GENBRUG: Allerede her efter 3. kvartal er der indsamlet så mange aflagte aviser, ugeblade og reklamer rundt hos borgerne i Nørager Kommune, at Miljøministerens krav om indsamling af mindst 55 procent af den totale mængde er nået. Helt præcist er der indtil nu indsamlet 210,1 tons papir, godt fem tons mere end målet på 205 for i år. Næste indsamling foregår 5. november med medlemmerne af spejderkorpsene som aktører.