Affaldsleverandør: Ansvaret ligger hos Overgaard Gods

Thisted-virksomheden Gips Recycling afviser onsdag, at virksomheden skulle have begået noget ulovligt

Et af landets største goder, Overgaard ved Randers Fjord, bliver anmeldt til politiet af Randers Kommune, fordi godset har pløjet 20.000 tons genbrug af gamle gipsplader ned i markerne. Arkivfoto: Jens Morten

Et af landets største goder, Overgaard ved Randers Fjord, bliver anmeldt til politiet af Randers Kommune, fordi godset har pløjet 20.000 tons genbrug af gamle gipsplader ned i markerne. Arkivfoto: Jens Morten

I en pressemeddelelse afviste den administrerende direktør for Thisted-virksomheden Gips Recycling, Henrik Lund-Nielsen onsdag, at virksomheden skulle have begået noget ulovligt ved at levere gipsaffald til Overgaard Gods. Virksomheden fremlagde også den tilladelse, man har til at afsætte papirrester til godkendte anlæg, samt den miljøgodkendelse, som Overgaard Gods har vedrørende sit komposteringsanlæg. Ifølge Gips Recycling var formålet med gipsaffaldet netop at blande det i komposten på godset. "Hvis Overgaard Gods ikke som foreskrevet har brugt materialet i deres kompostering, kan vi kun beklage dette. Det er ikke vores ansvar, at godset ikke gør, som de skal og har tilladelse til", hedder det i pressemeddelelsen, hvori man også udtrykker forundring over mediernes beskrivelse af affaldet på Overgaard Gods. "Forurening af vores restpapir med andre materialer end dem, der stammer fra gipsplader kan forekomme i yderst begrænset omfang og udgør mindre end en procent. De omtalte fund af affald på en mark ved Overgaard Gods kan vi derfor ikke genkende. Vi formoder, at vores restpapir må være blevet blandet sammen med andet affald på stedet." Virksomheden har indtil videre standset leverancerne til Overgaard Gods. På Overgaard Gods er direktør Claus Berggren bortrejst indtil mandag. Først da kan der ventes en kommentar fra den daglige ledelse af godset.