Affaldsmængden stiger - men i fjor faldt den

Skagen Forbrændings grønne regnskab redegør for miljøpåvirkning

SKAGEN:Året 2001 var et atypisk år for mange af landets affaldsforbrændingsanlæg - heriblandt anlægget i Skagen. Da blev der afleveret, og brændt, en mindre mængde affald end året før og i Skagen oven i købet mindre end i 1999, fremgår det af forbrændingens grønen regnskab for 2001. Faldet i affaldsmængden, og det er i denne sammenhæng hovedsagelig renovationsaffald, var på cirka to procent. I 2000 brændtes 9.020 ton affald fra Skagen Kommune på forbrændingen. I 2001 var det 8.757 ton. - Faldet i renovationsaffald skete primært i februar og marts måned, og den var så atypisk fra udviklingen de senere år, at jeg faktisk gik i gang med at finde ud af, om der blev kørt affald ud af kommunen til forbrændinger andre steder, men undersøgelsen viste, at også forbrændingsanlæggene i vore nabokommuner oplevede en nedgang i affaldsmængden, siger driftleder Kurt Madsen. Stiger igen Kurt Madsen har ikke fundet nogen forklaring på, hvorfor affaldsmængden faldt i 2001, blot kan han konstatere, at det åbenbart var et isoleret tilfælde, idet den stigningstakt, der har været siden 1996, er fortsat i år. Ved udgangen af september var der i år afleveret 7.296 tons affald fra Skagen Kommune til forbrændingsanlægget. I fjor var mængden ved udgangen af september 6.802 ton og i 2000 var den 7.133 ton. Af det grønne regnskab fremgår, at forbrændingsanlægget i 2001 var i drift i 94 procent af tiden, hvilket vil sige, at der blev brændt affald i 8.724 timer. Der lægges stor vægt på at have så få driftstop som muligt, fordi det er i perioder, hvor oven slukkes eller tændes, at forureningen fra processen er størst. Ud over affaldet fra Skagen Kommune blev der brændt 1.284 ton træflis, som kom fra andre steder end Skagen Kommune. Der blev i 2001 produceret ialt 29.580 MWh varme ved affaldsforbrændingen, og de 20.432 MWh blev afsat til Skagen Varmeværk. Resten, 8.897 MWh, blev nedkølet og forsvandt så at sige ud i "den blå luft." Forbedringer I 2001 brugte forbrændingen 1.316 MWh elektricitet, og det er et af de områder, hvor det grønne regnskab varsler forbedringer. I forbindelse med, at der i slutningen af 2001 blev installeret udstyr til rensning af røggasserne for dioxin, blev det gamle eletrofilter på anlægget taget ud af drift og pillet ned. Et elektrofilter er en energisluger, og det fremgår af regnskabet, at man venter en besparelse på 200.000 kWh alene fordi elektrofiltret er væk. Der er også blevet sparet meget på forbrændingens brug af vandværksvand, og det skyldes, at man er begyndt at bruge oppumpet grundvand til afkøling og støvdæmpning af slaggeren fra forbrændingsovnen. Det har sat forbruget af vandværksvand ned fra cirka 2.000 kubikmeter til cirka 500 kubikmeter.

Breaking
Megastore vinger skal fremstilles i Aalborg: Investerer 300 mio. kr.
Luk