Affaldsordning skader miljøet

Læserbrev

METALSKROT:I lighed med tidligere satte jeg en sæk med metalskrot og nogle bundter aviser ud til henteordningen for storskrald. Metallet, som bestod af konserves-, tobaks-, drikkevare- og rengjorte materialedåser, metalfolie og fødevarebakker, er blevet sorteret fra husholdningsskraldet, idet metallet ikke kan brænde, metalilterne ender i røgen efter en forbrændingsproces. Men desværre ville renovationsfolkene ikke tage det med mere. På den forladte sæk sad en seddel, som meddelte, at kun småt brændbart affald og haveaffald hentes, medens papir, pap, jern og metal ikke hentes mere. Aviserne fik dog nåde, idet den forudsete udlevering af containere til villaer ikke er gennemført. Renovationsvæsenet oplyser, at der opstilles containere til metalskrot rundt omkring. Det er en kortsigtet og ufornuftig beslutning, for nu bliver dåserne m.v. smidt i hussholdningsaffaldet til skade for miljøet. Den gamle ordning fungerede udmærket, og skraldebilerne var indrettet til de forskellige typer affald. Servicen for borgerne forringes, og det ligner Postdanmarks rationaliseringer, som går ud på, at postkasser ikke tømmes efter kl. 19 og slet ikke lørdag og søndag med det resultat, at hundredvis og måske tusindvis af biler skal køre til "Rustenborg" for at sende vigtig post afsted. Sikke dog et samfundsmæssigt ressourcespild af kørsel og ekstra udslip af CO2. Til gengæld sender Renovationsvæsenet en regning for renovation for en lille grund på 125 m2 i et landdistrikt, hvor der ikke findes affald, ingen tilmelding og ingen pose eller container. Det koster for ingen ydelser overhovedet 281,25 kr. pr. halvår. Borgerne er til grin for egne penge. Hvor er fornuften? Borte.