Affaldsstatistik

Affald fra husholdninger er steget med 28 procent på 12 år frem til 2006 Affald fra husholdninger udgør 20 procent af al affald i Danmark Hver dansker producerer 613 kg affald. Heraf stammer 52 procent fra dagrenovationen, 18 procent var haveaffald og 22 procent var storskrald. 17 procent af dagrenovationen blev genanvendt, 82 procent blev forbrændt og mindre end 1 procent blev deponeret. Målet var, at 20 procent skulle genanvendes og 80 procent forbrændes. Der genanvendes altså for lidt. Kilde: ”Affaldsstatistik 2006”, miljøstyrelsen

Forsiden