Affaldsvarme til Støvring

Tre varmeværker i Rebild Kommune, Støvring, Suldrup og Haverslev lan kan måske i fremtiden få varme fra afbrændingen af affald i Aars. Det vil koste 40 millioner kroner i ledninger.

Aars Varmeværk forsyner 3800 forbrugere og kan klare at levere til Suldrup, Hornum, Haverslev og Støvring også. Arkivfoto.

Aars Varmeværk forsyner 3800 forbrugere og kan klare at levere til Suldrup, Hornum, Haverslev og Støvring også. Arkivfoto.

Formanden for Støvring Kraftvarmeværk, Søren Kjær, mener, at det er en økonomisk fordel for de fire værker og med til at nedbringe udslippet af CO2. En styregruppe er nedsat og de to kommuners borgmestre, kommunaldirektører, tekniske chefer samt tekniske udvalgsformænd er inviteret til et møde for at drøfte muligheder og begrænsninger i projektet.