Affolkning uden bopælspligt

Nordjysk familiebrugsleder langer ud efter EU, politikere og bønder

Egon Kjøller
Jens Kris­tof­fer­sen: Un­der­mi­ne­ring af bo­pæls­plig­ten er far­lig for land­di­strik­ter­ne - hvad en­ten det sker fra EU el­ler land­mænd selv. Foto: Claus Søndberg
EMNER 21. marts 2007 05:00

STØVRING: EF-domstolens underkendelse af dansk landbrugslovgivnings bopælspligt kan føre til affolkning af de danske landdistrikter, advarer formanden for Nordjysk Familielandbrug, Jens Kristoffersen, Støvring. Han frygter, at attraktivt beliggende småejendomme vil blive købt op til sommerboliger. Dansk Landbrug tog straks afstand, da domstolen for nylig slog fast, at udlændinge har ret til at købe landbrug i Danmark uden bopælspligt, men Jens Kristoffersen antyder et element af hykleri i reaktionen. - Hvad med de mange danske landmænd, der køber jord i udlandet? De vil da ikke selv derud at bo. Og hvad med dem, der køber ejendomme op i familiemedlemmers navn? De kan stort set have et ubegrænset antal ejendomme og kun bo på én. Vil de samme landmænd ikke bare være tilfredse med en ophævelse af bopælspligten?, spurgte han på foreningens generalforsamling i aftes. - Det betyder, at deres børn kan blive i boende i byen og deres forældre på plejehjemmet, mens de stadig køber op til fællesskabet. Det lyder ikke helt stuerent, fandt Jens Kristoffersen. Stene for brød Jens Kristoffersen kritiserede universitetsreformen i stærke vendinger. Landbruget havde argumenteret for at få samlet alt landbrugsrelateret forskning og forsøg på ét universitet. - I stedet blev det hele splittet på tre universiteter, og der følger nu et omfattende og aldrig færdiggjort koordinationsarbejde. Folketing og regering med videnskabsministeren i spidsen tabte det hele på gulvet. Det er jo forskning og vidensformidling, der virkelig kan bringe landbruget fremad, hvad enten det handler om dyrevelfærd, fødevaresikkerhed eller natur og miljø. Men hvad har vi fået? Kontrollører. Stene for brød, erklærede han. Formanden udtrykte sine medlemmers frustration over en stadigt mere intens kontrol. Overtrædelse af en lang række forskellige regler medfører træk i landbrugsstøtten, uden at det er muligt at få en retlig bedømmelse. - Vil I overtræde loven, så kør for stærkt. Det er langt billigere end hvis jeres kat gør i korndyngen. Kontrolsamfund Han noterede, at landbruget ikke er eneste erhverv, der lever med stærkt skærpet kontrol. - Der må være nogle grundlæggende fejl i den måde, vi opdrager individer på i Danmark, hvis de kun kan fungere som retskafne borgere i et stærkt kontrolleret samfund, sagde han og drog en parallel til Polen, hvor der er et retsopgør i gang mod de, der for 20 år siden angav medborgere til staten.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...