Afgift på politisk vås

Tina Nedergaard forsvarer (3. september), at hendes egen regering igennem de sidste otte år nu er ved at køre landet i sænk. De har soldet opsvinget bort og er nu i gang med at udskrive en regning, der bare til næste år lyder på hele 86 milliarder kr.

Foto Torben Hansen 
 
 Aalborg 
 
 NORDJYSKE, kuppelsalen 
 
 Nordjysk åbningsdebat

Foto Torben Hansen Aalborg NORDJYSKE, kuppelsalen Nordjysk åbningsdebat

Regeringen har ikke tænkt sig at gøre noget reelt ved den stigende ledighed. Men når S og SF fremlægger et sammenhængende forslag, der kan bringe Danmark på ret køl, så er Tina Nedergaard blandt de første til at deltage i skræmmekampagnen. Vi ønsker en fair forandring, derfor skal jyder også betale skat lige som alle andre, og det ændrer S og SF's skatteforslag Fair Forandring ikke en brik ved. Altså har Tina Nedergaard ikke ret, for hun har ikke sat sig ind i forslaget og dets konsekvenser. Hun udser sig steder i forslaget, som vil ”ramme nogen”, og det er altid populært. Til gengæld hæfter hun sig ikke ved de steder i Fair Forandring, som rammer mennesker positivt i form af større rådighedsbeløb og en mere retfærdig fordeling. Skræmmekampagnen går nu ud på at få bilister og pendlere til at tro på, at Fair Forandring vil bringe dem til tiggerstaven og fattiggården. Tina Nedergaard udvider så kampagnen til at omfatte luftfarten, og det er da en nyhed. Hendes bekymring for landbruget vil jeg gå let hen over, så længe VKO-blokken ikke er i stand til at anvise kredit til de landmænd, som lige i øjeblikket ikke kan få lån til udbygninger, som kan give 4-5000 jobs. Overordnet vil Fair Forandring betyde meget få kontante forandringer og endnu færre negative følger for privatøkonomien. Jeg har noteret mig, at nordjyderne efter Nedergaards mening vil gå nedenom og hjem, når Fair Forandring bliver gennemført. Tja, nu er det strategien er fokuseret på små enkeltflige og udpege ”ofre”, men ingen hjul går i stå ved højere afgifter på lufttrafik. Det er sært, at det ofte er billigere at tage et fly til udlandet end at betale for en taxa fra hjem til lufthavn. Det hænger da ikke sammen. Vi har lagt op til en styrket grøn og bæredygtig profil i skatterne. Man kan ikke ”botanisere” i enkeltforslag uden at se på helheden. Vi vil fremme udskiftningen af bilparken til miljøvenlige biler, så vi kan halvere registreringsafgiften. Det glemmer Tina Nedergaard. Vi vil belønne de virksomheder, der tænker og handler grønt, så væksten kan styrkes. Det nævner Tina Nedergaard heller ikke noget om. Til gengæld husker hun at nævne alle de værktøjer, som regeringen nu er i gang med at afprøve uden effekt: Kreditforlængelserne, SP-udbetalingerne, renoveringspuljen m.v. – men ledigheden eksploderer fortsat, også i Nordjylland. Regeringens indsats har været totalt virkningsløs, ligesom man heller ikke kan kalde finanslov 2010 for en ”vækstpakke”. Det eneste, der vokser er VKO-blokkens desperation og deres evne til at tale udenom. Så nej, vi får ingen særskat på jyder. Men måske skulle vi supplere med en ”grøn afgift” på politisk vås.