Afgifter får Fibertex til at vælge udlandet

Virksomhedens forgæves forsøg på at blive fritaget for CO2-afgift kan koste job i Aalborg

AALBORG:De høje danske afgifter på energi har fået Fibertex-koncernen med hovedsæde i Aalborg til at sætte investeringerne i Danmark i bero. I stedet har koncernen de seneste år investeret i fabriksanlæg i Malaysia og Tjekkiet, hvor lønomkostningerne samtidig er lavere. - I en tid, hvor Danmark mister industriarbejdspladser i hidtil uhørt omfang, kan man kun undre sig over, at vi herhjemme handler, som vi gør på energiområdet, siger Fibertex's adm. direktør, Knud Wæde Hansen. Betydelig merpris Som en virksomhed med et betydeligt forbrug af elektricitet udgør merprisen, som Fibertex betaler i forhold til virksomhedens konkurrenter i udlandet cirka 12 millioner kroner årligt. Ifølge Knud Wæde Hansen skyldes halvdelen energiafgifter og den anden halvdel merpris for strøm fra for eksempel vindmøller. I et forsøg på at få nedbragt beløbet har virksomheden søgt om at komme på den såkaldte procesliste, der omfatter virksomheder med et meget stort energiforbrug. Virksomheder på denne liste, der eksempelvis omfatter cementkoncernen Aalborg Portland, er 100 procent undtaget den såkaldte CO2-afgift. - Vi ville spare et sted mellem fire og seks millioner kroner årligt, hvis vi stod på proceslisten, siger Knud Wæde Hansen. Fibertex har i foreløbig to og et halvt år uden succes argumenteret for, at virksomhedens produktion er en tung proces. Skatteministeriet, der har ansvaret på området, har fastholdt, at Fibertex's produktion er en let proces. Og dermed må virksomheden nøjes med et fradrag på 10 procent af CO2-afgiften svarende til en øre pr. kWh. Endnu et afslag - Vi har diskuteret sagen frem og tilbage med skatteministeriet, som i juni sidste år endelig mødte op fire mand høj på fabrikken i Aalborg. Der blev udtrykt forståelse for vor situation og argumenter, og at man ville gøre et alvorligt forsøg på at finde en løsning. Alligevel fik vi efter fire måneders venten og mange rykkere svar i form af et brev, som stort set var en kopi af det tidligere afslag. Begge afslag bygger på beregninger, hvor vores tal, var blevet manipuleret af skatteministeriet, siger virksomhedens adm. direktør. I forbindelse med at Fibertex har anket afgørelsen har virksomhedens advokat anmodet skatteministeriet om at få aktindsigt i sagsbehandlingen. Ifølge direktøren blandt andet for at få afklaret, om Fibertex er blevet forskelsbehandlet i forhold til andre virksomheder, der er kommet på proceslisten. - Blæser på svartider - Det har vi ikke fået, idet skatteministeriet hævder, at aktindsigten kræver EU kommissionens godkendelse. Det har vi så ventet på i foreløbig tre måneder til trods for, at fristen for besvarelser på den slags henvendelser er 14 dage, siger Knud Wæde Hansen, der betegner hele sagsforløbet som ganske uacceptabelt. - Ikke alene blæser ministeriet på de svartider, som loven kræver, man manipulerer med vores opgivelser og giver forskellige signaler til virksomheden igennem sagsforløbet. Med det resultat, at vi bliver stillet væsentligt ringere end vores udenlandske konkurrenter, siger han. - Jeg føler også, at vi i kraft af de lange svartider fra skatteministeriets die er blevet behandlet urimeligt, siger han. Fra 1997 til 2001 investerede Aalborgvirksomheden, der fremstiller forskellige filtermaterialer til brug i alt fra bygge- over auto- til hygiejneindustrien, 700 millioner kroner i produktionen i Aalborg, hvor henved 375 personer i dag er beskæftiget. Et tilsvarende beløb er de seneste par år investeret i to fabrikker i Malaysia og Tjekkiet, der samlet har 325-350 medarbejdere. I Malaysia vil en ny produktionslinie i indeværende år fordoble produktionskapaciteten. - Og det siger sig selv, at de rammebetingelser, vi bliver budt her i Danmark, vil få betydning for, hvor vi udvider fremover. Og i tilfælde af, at investeringerne i Danmark stopper, vil det blive mindre interessant at producere her. Så på sigt er det ødelæggende for virksomheden, siger Knud Wæde Hansen, der i lyset af den megen debat om udflytning af arbejdspladser ikke kan forstå, at der fra politisk hold ikke er større interesse for at forbedre industrivirksomhedernes konkurrenceevne. Handler om provenu - Det burde måske ikke være skatteministeriet, der afgør, hvem der kan så på proceslisten, fordi man der tænker for meget i provenu. Jeg kan i hvert fald ikke bruge det til noget, når skatteministeren siger, at det vil koste statskassen et tre-cifret millionbeløb, hvis virksomheder som Fibertex slap for afgiften, siger han.