Afgifter skal ledsages af valgmuligheder

Politikerne bør lette adgang til grønne løsninger

- Man bør køre hårdere på med rådgivning, siger professor Henrik Lund, AAU. Arkivfoto: Martin Damgård

- Man bør køre hårdere på med rådgivning, siger professor Henrik Lund, AAU. Arkivfoto: Martin Damgård

NORDJYLLAND:Afgifter på vand, varme og strøm bør suppleres med andre initiativer, hvis de for alvor skal mindske miljøbelastningen. Det siger professor med speciale i energiplanlægning Henrik Lund på Aalborg Universitet. Forleden udtrykte eksperter med speciale i danskernes forbrugsmønstre tvivl om, hvorvidt striben af grønne afgifter i skattereformen for alvor vil gavne miljøet. Henrik Lund, der generelt er tilhænger af afgift på diverse former for miljøbelastning, medgiver, at de højere grønne afgifter næppe modsvares af et tilsvarende fald i energi- og vandforbrug. Pisk og gulerod - For at afgifterne skal gøre en forskel, skal de sættes ind i en større sammenhæng. Forbrugerne skal have nogle alternativer til de nuværende løsninger, siger Henrik Lund og sammenligner situationen med en hest, der både får pisk og gulerod, men som alligevel ikke flytter sig, fordi den står bundet. - Den har ikke noget alternativ. Tilsvarende tager mange flyet til København, fordi der ikke er et reelt alternativ, men det kunne et hurtigtog på distancen måske være for mange. Folk kan heller ikke skifte til elbiler, hvis der ikke er nogle gode elbiler på markedet. Afgifter kan ikke gøre det alene, siger Henrik Lund. Det gælder måske især i forhold til den gruppe borgere, som det nuværende afgiftsniveau ikke har formået at få til at ændre adfærd. - Man bør køre hårdere på med rådgivning, herunder om de hårde hvidevarers energiforbrug. Samtidig kunne man overveje normer for, hvor meget de må bruge, så apparater med stort energiforbrug ikke var på markedet. Et alternativ var at give tilskud til de mest effektive apparater eller en skrotningsordning for ældre, energislugende køleskabe, siger Henrik Lund, der hellere havde set afgiftsforhøjelsen brugt på at fremme energibesparelser end skattelettelser. - Med tilskud til energibesparelser vil man opnå en effekt på beskæftigelsen, som vil være væsentligt større end effekten af skattelettelserne, siger Henrik Lund. Kort tilbagebetalingstid Tilsvarende ville det have været til fordel for miljøet, hvis afgiftsforhøjelsen på erhvervslivets energiforbrug vendte tilbage til virksomhederne i form at støtte til energibesparelser. - Specielt i industrien er der et stort potentiale for energibesparelser, men da der er hårde krav til virksomhederne om at præstere overskud på kort sigt, skal investeringer være tilbagebetalt på få år, hvilket udelukker mange energispareprojekter, siger Henrik Lund, der var medforfatter på Ingeniørforeningens Energiplan fra 2006, som anviste vejen til en 100 procent CO2-neutral energiforsyning i 2050. I planen indgik oprettelse af en industrisparefond med det formål at støtte energibesparelser økonomisk. - Det handler i det hele taget om for politikerne at sørge for at fjerne de barrierer, der er for miljømæssigt rigtige løsninger, siger Henrik Lund og peger i den forbindelse på situationen omkring varmepumper, der på mange kraftvarmeværker kunne være et grønt supplement til naturgassen. - Men hvis de pågældende værker henvender sig til Skat for at få besked på de afgiftsmæssige konsekvenser, er man der ikke i stand til at svare, siger professoren.

Breaking
Kæmpe politiaktion i Aalborg Øst
Luk