Afgifter stopper nye investeringer

Hanstholm Fiskemelsfabrik ramt på konkurrenceevnen

I oktober arbejdede Hanstholm Fiskemelsfabrik med en udvidelse af produktionshallen med at opstille to nye og mindre energikrævende kogere som erstatning for tre gamle. Nu er der risiko for, at investeringsprogrammet stilles i bero. Arkivfoto: Peter

I oktober arbejdede Hanstholm Fiskemelsfabrik med en udvidelse af produktionshallen med at opstille to nye og mindre energikrævende kogere som erstatning for tre gamle. Nu er der risiko for, at investeringsprogrammet stilles i bero. Arkivfoto: Peter

Selv om regeringen tirsdag udskød forhøjelsen af NOx-afgiften et halvt år, så er Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S så tynget af afgifter næste år, at virksomheden nu overvejer at droppe et planlagt investeringsprogram fra 2012. Hvis stigningen på NOx-afgiften var trådt i kraft fra nytår, skulle fiskemelsfabrikken have betalt i alt 3,2 millioner kroner i energi- og grønne afgifter i 2012, hvoraf NOx-afgiften udgjorde 750.000 kroner. Nu slipper virksomheden lidt billigere, men det får ikke adm. direktør Peter Jensen til at lette på bremsen. - Det er glædeligt, at forhøjelsen af NOx-afgiften er udskudt. Men de beløb, vi skal betale i afgifter i 2012, svarer stort set til overskuddet i et normal-år, og det kan skabe store problemer for os. Vi er en lille aktør på verdensmarkedet for fiskeolie og -mel, hvor vi konkurrerer med store producenter i Chile og Peru, som har langt lempeligere vilkår, når vi taler miljø- og energiafgifter, siger Peter Jensen. Afgift på afgift Foruden NOx-afgiften skal Hanstholm Fiskemelsfabrik i 2012 betale 1,7 mio. kr. som følge af VK-regeringens beslutning om at øge energiafgifterne til fordel for lavere person- og selskabsbeskatning. Hertil kommer investeringer i CO2-kvoter på 750.000 kroner. - Som virksomhed føler vi ansvar for miljøet og gør, hvad vi kan for at leve op til de krav, der stilles. Men alt har en pris, og den er meget tæt på at være for høj. Summen af nye afgifter betyder, at vi alvorligt overvejer at afstå fra nye investeringer fra 2012 og frem. Det er vi ikke glade for. Vi har nemlig et beskedent ønske om at fortsætte de seneste fem års vækst, siger Peter Jensen. Fabrikken har på fem år investeret 65 millioner kroner i at udvikle virksomheden. Fra 2012 og frem er der planer om yderligere investeringer for et tocifret millionbeløb. - Vi er i en situation, hvor vi ikke kan betale vores leverandører mindre for deres fisk. Så vil de blot lande til fabrikker eksempelvis i Norge. Vi kan heller ikke hæve vores salgspris, for så kan vi ikke konkurrere med store producenter i Peru og Chile, som ikke er underlagt tilsvarende afgifter. Peter Jensen forklarer, at fiskemelsfabrikken som en "energitung" virksomhed allerede har investeret i at spare på energien. - Med de nuværende energipriser er det simpelthen nødvendigt. Men der er en grænse for, hvor langt vi kan komme ned i forbruget af fuelolie. - Uanset politisk farve er der behov for, at alle tager ansvar for at sikre os rimelige vilkår at konkurrere på, siger Peter Jensen.