Retspleje

Afgør sag i retten

KONFLIKT:De fleste danskere bryder deres hjerner med, hvordan konflikten med de arabiske lande kan løses. Jyllands-Posten som har sendt tegningerne, må i denne situation, stå inde, som de også gør, for deres handlinger. Arla og de andre firmaer, som er berørt af boykotten, har lidt et tab. Tabet skyldes Jyllands-Postens artikel, derfor er Jyllands-Posten også den ansvarlige part, og firmaerne må selvfølgelig rette et erstatningskrav mod avisen. Kravet skal offentliggøres, så alle de arabiske lande, kan se at ansvaret for denne episode er Jyllands-Posten. Dette meget store krav vil munde ud i en retssag. Her er det vigtigt, at de forsmåede firmaer bruger advokater, der er af verdenssformat, gerne advokater, både af muslimsk og ikke muslimsk herkomst. Hvis vi har en regering, der tør, ville det være godt, hvis den også bakkede firmaerne op og stillede deres egne erstatningskrav. Retssagen skal helst vises i de arabiske fjernsynsstationer, så det tydeliggjorde for alle, at de implicerede firmaer tager afstand for Jyllands-Postens handlinger. Så er det domstolene, der skal tage stilling til, om det skal koste, når man vil holde på sin ytringsfrihed. Ytringsfriheden er ikke til debat. Men taler man nedværdigt om andre, kan det koste. Et eksempel fra det virkelige liv: En mand køber nogle møbler. Betaler ikke til tiden. Møbelhandleren spørger viseværten om skyldnerens forhold. Denne munder ud i en retsag, hvor skyldneren blev tilkendt et beløb, der var større end det, han skyldte.