Energiselskaber

Afgørelse i Tårs Varmeværk

TÅRS:22. oktober er andelshaverne i Tårs Varmeværk indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling for at diskutere forslag til nye vedtægter, der ændrer på stemmevægten i varmeværket. På et møde i september vedtog et stort flertal af de fremmødte nye vedtægter, der begænser antallet af stemmer og fuldmagter, som en enkelt person må have med til en generalforsamling. Ifølge det nye forslag kan en person fremover maksimalt have tre stemmer, inklusive fuldmagter, uanset hvormange ejendomme vedkommende ejer. Da under halvdelen af de 750 andelshavere mødte op til det første møde, skal den endelige beslutning tages på den ekstraordinær generalforsamling 22. oktober, hvor et flertal på to tredjedele af de fremmødte afgør sagen endeligt. Fremmødet på generalforsamlingen var meget pænt. Hele 85 mødte frem, normalt dukker kun 20-30 op. Set i det lys er formand Jens Vestergaard tilfreds med det fine fremmøde. De gamle vedtægter er 20 år gamle, og Jens Vestergaard understreger, at bestyrelsens sigte med de nye vedtægter er at tilgodese så mange andelshavere som muligt.