Lokalpolitik

Afgørelse på vej i skoletoilet-sag

Sagen om toiletterne på Flauenskjold Skole nærmer sig en endelig afgørelse. Økonomiudvalget ser på sagen i denne uge, hvorefter byrådet færdigbehandler sagen på årets første møde 14. januar. Der er i de politiske kredse dyb uenighed om, hvordan toiletsagen skal gribes an. Et flertal i børne- og kulturudvalget har således over for økonomiudvalget indstillet, at der fra vedligeholdelsespuljen for 2003 skal frigives et beløb på 70.000 kr., så de eksisterende toiletter kan renoveres, mens et mindretal finder det mest formålstjenstligt at bruge yderligere 50.000 kr. fra vedligeholdelsespuljen for på den måde at få bygget en helt ny toiletbygning. Der var i børne- og kultyrudvalget ingen klar antydning af, hvad vej sagen vil gå i byrådet. To Venstre-folk stemte for de 70.000 kr., de to socialdemokrater i udvalget var uenige, og Borgerlistens Niels-Anker Kristiansen, der bor i Flauenskjold, stemte for den dyreste af de to løsningsmodeller.

Forsiden